Πρόστιμα σε πρατηριούχους που δεν δηλώνουν στο www.fuelprices.gr την τιμή

Πρόστιμα σε πρατηριούχους που δεν δηλώνουν στο www.fuelprices.gr την τιμή
Κυριακή, 20/11/2022 - 07:15

Το τελευταίο διάστημα τα τρόφιμα είναι αυτά που μονοπωλούν την επικαιρότητα ωστόσο οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι εντατικοί και στα άλλα τμήματα τη αγοράς.

Ξεπέρασαν τα δέκα τα βενζινάδικα στα οποία επέβαλε πρόστιμο η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) γιατί δεν ενημέρωσαν τον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τις τιμές υγρών καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και υγραερίου κίνησης.
Την σχετική υποχρέωση ορισμένα πρατήρια φαίνεται να μην την τηρούν πρωτίστως από αμέλεια, όπως σημειώνει στο iEnergeia ο διοικητής της ΔΙΜΕΑ Χαράλαμπος Μελισσινός, γιαυτό και οι έλεγχοι είναι συνεχείς ενώ μέχρι στιγμής έχουν οδηγήσει στην επιβολή προστίμων σε περισσότερα από 10 πρατήρια.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι, αν και το τελευταίο διάστημα τα τρόφιμα είναι αυτά που μονοπωλούν την επικαιρότητα ωστόσο οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι εντατικοί και στα άλλα τμήματα τη αγοράς όπως το παρεμπόριο και τη λειτουργία της αγοράς υγρών καυσίμων. Όπως υπογραμμίζει τα πρατήρια υγρών καυσίμων, οι εταιρείες και στα διυλιστήρια είναι τομέας που αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Ο κ. Μελισσινός υπενθυμίζει ότι δεν έχει καταργηθεί από τη νομοθεσία η υποχρέωση ενημέρωσης αν και με πρόσφατη τοποθέτησή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) διαμαρτύρεται διότι «εκδίδονται από τα Υπουργεία αποφάσεις με σχετικά πρόστιμα, σε περίπτωση μη προσαρμογής, χωρίς ούτε να ζητείται η άποψη του κλάδου, ούτε καν να ενημερώνεται ο κλάδος για την έκδοσή τους, όπως η απόφαση 106242/2022 ΦΕΚ Β5702, που αφορά νέα υποχρέωση ανανέωσης δήλωσης της λιανικής τιμής καυσίμων εντός 7ημέρου, με σχετικά πρόστιμα».

Υπενθυμίζεται ότι με νέα απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (106242/4.11.2022) άλλαξαν οι κανόνες σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης, του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

Η απόφαση προβλέπει την προσθήκη άρθρου 114 στην υπ' αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων AUTOGAS) μέσω αντλιών, πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (για κατ' οίκον παραδόσεις) και λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να δηλώνουν στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της ΔΙΜΕΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειας τους.

Ειδικά για τις κατ' οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούνται να γνωστοποιούν, διακριτά τις τιμές λιανικής πώλησης για παραδόσεις πετρελαίου:

α) έως και 499 λίτρα,

β) για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα,

γ) για παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω.

Οι υπόχρεοι πρέπει να δηλώνουν την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειας τους, στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr κάθε φορά που αυτή μεταβάλλεται.

Στην περίπτωση που η τιμή λιανικής πώλησης δεν μεταβληθεί οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλλουν νέα δήλωση με την ίδια τιμή εντός επτά ημερών από την τελευταία δήλωση και οι υπόχρεοι δηλώνουν την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειας τους, στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Αν ο υπόχρεος δεν έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr δεν επιτρέπεται να μεταβάλλει τις τιμές λιανικής πώλησης, μέχρι να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και να δηλώσει νέες τιμές πώλησης.

Στους παραβάτες επιβάλλεται για τη μη υποβολή δήλωσης, την υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή τη μη υποβολή νέας δήλωσης λιανικών τιμών προϊόντων καυσίμων πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.