Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
Τετάρτη, 08/08/2018 - 12:59
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 23 Μαΐου 2018 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ενημερώνει ότι δεν υπήρξε εμπρόθεσμη συμμετοχή στη διαβούλευση αυτή.