Εκπαίδευση και κλιματική αλλαγή: Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στο ΚΑΠΕ

Εκπαίδευση και κλιματική αλλαγή: Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στο ΚΑΠΕ
Πέμπτη, 03/10/2019 - 12:23

Μια πιλοτική δραστηριότητα εκπαίδευσης καθηγητών μέσης εκπαίδευσης στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι, κατά το διάστημα 8 – 10 Οκτωβρίου 2019. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Ciro – Εισάγοντας τη σπουδαιότητα του επερχόμενου Ευρωπαϊκού «πράσινου» ενεργειακού μοντέλου στη Σχολική Εκπαίδευση”.

Το Ciro στοχεύει στην προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της ευαισθητοποίησης των μαθητών ηλικίας από 14 έως 17 ετών, για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της αειφορίας, των ανανεώσιμων πηγών και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (με έμφαση στις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου) και των σχετικών εφαρμογών τους. Στο έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικά κέντρα, εταιρείες και τεχνολογικά κέντρα από 4 διαφορετικές χώρες. Πρόκειται για δύο σχολεία από την Ισπανία και ένα από τη Γερμανία, μια βρετανική εταιρεία με εξειδίκευση στα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, το ΚΑΠΕ από την Ελλάδα και το ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. από την Ισπανία. Στην εκδήλωση κάθε εταίρος θα παρουσιάσει ενδελεχώς στους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς (στην Αγγλική γλώσσα), το περιεχόμενο των προτεινόμενων μαθημάτων, προσέγγιση / τρόπο διδασκαλίας, καθώς και ένα πολύ ενδιαφέρον πακέτο διαδραστικών ασκήσεων/ δραστηριοτήτων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού Moodle, στην οποία θα περιλαμβάνεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε παραδοσιακή και Multimedia (3D, animations, e-books, κλπ.) μορφή.