Η Χάλκη στο συνέδριο Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Χάλκη στο συνέδριο Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δευτέρα, 29/05/2023 - 13:39

Το Συνέδριο διεξήχθη στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο.

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) Επιστημονικές Ημερίδες και Εσπερίδες, εννέα παράλληλες εκδηλώσεις με συνεργαζόμενους φορείς αλλά και εικοσιτέσσερα (24) θεματικά εργαστήρια τα οποία διοργανώθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και τον φορέα επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Forum Training & Consulting».

Ο στόχος του Συνεδρίου ήταν οι θεματικές αναλύσεις να στοχεύσουν σε μια αποτελεσματική και ποιοτική διοίκηση με γνώμονα την επίτευξη μιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με όραμα και στόχο την Πράσινη Μετάβαση και την Κυκλική οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την Καινοτομία στις υπηρεσιακές λειτουργίες της, με έμφαση στη διαρκή ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού μέσω της Δια Βίου Μάθησης.

Ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Φραγκάκης Ευάγγελος ήταν Ομιλητής στο θέμα «Πρότυπες Περιβαντολογίκες Πολιτικές για Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση», όπου ανέλυσε τις ενέργειες καθώς και τα Ευρωπαϊκά και Κρατικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Χάλκης σε συνεργασία με την Ενεργειακή Κοινότητα του νησιού ChalkiON.

Συγκεκριμένα:

 • Ο Δήμος Χάλκης κατέθεσε το Σχέδιο για την Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση του νησιού της Χάλκης (Clean Energy Transition Agenda).
 • Τον Σεπτέμβριο του 2020 υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα.
 • Υπέβαλε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ).
 • Ολοκλήρωσε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Φραγκάκης Ευάγγελος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι ο Δήμος Χάλκης με την οργάνωση και επίβλεψη του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης κ. Βασίλη Ρουσσάκη και του Προέδρου της Ενεργειακής Κοινότητας της Χάλκης κ. Βασίλη Χατζιάρα πέρα από την ανακήρυξη του απο την Ελληνική Κυβέρνηση ως το 1⁰ GR Eco Island της χώρας, υλοποιεί τα εξής:

 • DATABUILD

Για την Ενεργειακή Παρακολούθηση και τον Υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος των Κτιρίων και των Εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 • POWERPOOR

Για την Ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης για τους Ενεργειακά φτωχούς πολίτες και προτάσεων πολιτικής προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την μείωση των επιπέδων της ενεργειακής φτώχιας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 • ELECTRYONE

1.Ανάλυση για το αιολικό δυναμικό στην περιοχή της Χάλκης.

2.Έρευνα για την εγκατάσταση ηλιακού σταθμού ψύξης.

3.Ανάπτυξη ενεργειακού μοντέλου προκειμένου να καθοριστεί εάν και τι μέγεθος χρειάζεται για την αποθήκευση ενέργειας και πως αυτό θα ωφελήσει το ηλεκτρικό σύστημα στο νησί της Χάλκης.

 • DECIDO

Ένα τριετές έργο χρηματοδοτούμενο, από την ΕΕ, που στοχεύει να ενισχύσει τη χρήση του EOSC (Ευρωπαϊκό ανοιχτό σύννεφο επιστήμης) από τις δημόσιες αρχές, επιτρέποντας την καινοτομία στον τομέα χάραξης πολιτικής, αφαιρώντας τον ευρωπαϊκό κατακερματισμό, επιτρέποντας τη διασταυρούμενη υποστήριξη και τη διασταυρούμενη συνεργασία και τη χρήση ασφαλών υπηρεσιών υψηλής έντασης υπολογιστών και δεδομένων.

 • ECO SENCE Leadership in Climate Mitigation and Adaption (Ecosense Footprint – Ecosense Resilience – Ecosense Forecasting – Ecosense Roadmap)

Ως εργαλείο βέλτιστης πρακτικής των Δήμων για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

 • ENPOWER – Energy Activated Citizens and Data-Driven Energy-Secure Communities for a Consumer-Centric Energy System

Το οποίο ενεργοποιεί τους πολίτες ώστε να γίνουν ενεργειακά ασφαλείς σε ένα ενεργειακό σύστημα με επίκεντρο τον ίδιο τον καταναλωτή.

 • NESOI

Αξιολόγηση και χρηματοδότηση των visibility studies για την παραγωγή ενέργειας από τα κύματα της θάλασσας.

 • ΝΗΣΟΣ

Εμβληματική Δράση Πράσινων Νησιών στα πλαίσια της κυκλικής Οικονομίας της διαθεματικής επιστημονικής περιοχής Energy – Climate/ Πράσινα Νησιά μέσω της Γενικής Γραμματείας Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το επιτυχημένο μοντέλο Πράσινης Μετάβασης και Κυκλικής Οικονομίας της Χάλκης γίνεται σημείο αναφοράς σε Πανελλήνιο Επίπεδο, το οποίο εκ του αποτελέσματος έχει εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους του νησιού.

Ο Δήμος Χάλκης συνεχίζει καθημερινά να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των μονίμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του τόπου μας.