Η αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας ως μετρό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών

Η αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας ως μετρό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών
Δευτέρα, 25/07/2022 - 07:39

Το μεγαλύτερο ποσοστό της βιομάζας δεν συλλέγεται εγκαίρως ή καθόλου με αποτέλεσμα να αποτελεί εύφλεκτη ύλη την περίοδο καλοκαιρού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιών.

Κάθε χρόνο η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Η απουσία μέτρων πρόληψης σε συνδυασμό πολλές φορές με την αδυναμία οργανωτικής ετοιμότητας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που η χώρα μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές.

Ένα άλλος παράγοντας είναι η αδυναμία συλλογής της υπολειμματικής βιομάζας από τα δάση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της βιομάζας δεν συλλέγεται εγκαίρως ή καθόλου με αποτέλεσμα να αποτελεί εύφλεκτη ύλη την περίοδο καλοκαιρού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, η χώρα μας έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά μόνιμων καλλιεργειών που αγγίζουν το 32% της συνολικής γεωργικής γης, επομένως η συλλογή των κλαδεμάτων των ελιών και των οπωροφόρων δέντρων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με παλαιότερους υπολογισμούς του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) παραμένουν αναξιοποίητοι στη χώρα μας τουλάχιστον 1,5 εκατ. τόνοι υπολειμματικής βιομάζας. Στη χώρα μας έχουν οργανωθεί προγράμματα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς για τη συλλογή κλαδεμάτων, ωστόσο το αυξημένο κόστος αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα αυτό. Επιπλέον, η ανάπτυξη μονάδων βιομάζας προϋποθέτει ένα αποκεντρωμένο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Αρκετές χώρες πάντως στην Ευρώπη αξιοποιούν τη βιομάζα για την παραγωγή ενέργειας. Ανάμεσα σε αυτές και η γειτονική Ιταλία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα η αξιοποίηση της βιομάζας «πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εγχώριων αγροτικών δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστικότητα των χρήσεων της, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης εφοδιαστικών αλυσίδων. Παράλληλα, ανάλογα με το είδος χρήσης θα πρέπει να αναπτυχθούν και οι κατάλληλες ενεργειακές υποδομές για την αξιοποίησή τους. Κατά την επόμενη περίοδο, έμφαση θα δοθεί στη μετάβαση από τις συμβατικές ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας που λαμβάνουν χώρα σήμερα, σε πιο ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικές εφαρμογές για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας με έμφαση σε κριτήρια αειφορίας και στην αειφόρο διαχείριση».