Ξεκινά η βιοκλιματική ανάπλαση της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, στα πλαίσια του προγράμματος Open Mall

Ξεκινά η βιοκλιματική ανάπλαση της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, στα πλαίσια του προγράμματος Open Mall
Πέμπτη, 25/11/2021 - 17:44

Υπογράφηκε χθες από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη η κατασκευή του έργου Βιοκλιματικής ανάπλασης του κέντρου του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του γενικότερου έργου, που αφορά στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, Open Mall.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, προϋπολογισμού 1.114.870,63 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Άξονας Προτεραιότητας 01: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες».

Στις εργασίες περιλαμβάνονται: «Κατασκευή νέων, σύγχρονων πεζοδρομίων ευρωπαϊκών προδιαγραφών με όδευση τυφλών ειδικά στο βόρειο τμήμα της οδού Μελισσηνού όπου το επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου, νέα χάραξη οδοστρώματος κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,50μ, δημιουργία διαβάσεων πεζών τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ανά περίπου 15μ, μετατόπιση και υψομετρική αναπροσαρμογή φρεατίων υποδοχής ομβρίων στις νέες χαράξεις του δρόμου- πεζοδρομίων, φύτευση δέντρων, κατασκευή νέων καθιστικών και εγκατάσταση κάδων μικρο – απορριμμάτων που θα αναρτηθούν στον εκάστοτε φωτιστικό ιστό ώστε να αποφεύγεται η διάτρηση των πλακών του πεζοδρομίου αλλά και σε άλλα σημεία που θα κριθεί απαραίτητο».

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ρεθύμνης: «Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση και η διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής, η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και η ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των περιοίκων και των επισκεπτών…

Ο Δήμος Ρεθύμνης διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξη του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας την επαρκή συμμετοχή τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, παρότι η ανταπόκριση τους στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου ήταν περιορισμένη.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πεζοδρομίων και νέου οδοστρώματος, πέραν της ποιότητας τους, θα είναι συμβατά με τη φυσιογνωμία και το παραδοσιακό χρώμα του Ιστορικού Κέντρου του Ρεθύμνου.

Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό σε οκτώ μήνες.

Πηγή: ekriti.gr