Χρ. Δήμας: Καθοριστικός ο ρόλος του Smart Attica για την ψηφιακή ωριμότητα ΜμΕ στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος

Χρ. Δήμας: Καθοριστικός ο ρόλος του Smart Attica για την ψηφιακή ωριμότητα ΜμΕ στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος
Παρασκευή, 03/02/2023 - 06:41

Ενέργεια και Περιβάλλον είναι ο ένας από τους τρεις τομείς που υποστηρίζει ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica (Smart Attica EDIH) ο οποίος υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του πολιτισμού και του τουρισμού.

Ο κόμβος που ξεκίνησε ήδη την λειτουργία του, παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στην τεχνογνωσία του στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, την Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, την τεχνολογία 5G και την Κυβερνοασφάλεια.

Επισημαίνεται ότι ο κόμβος συντονίζεται από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, με εκπροσώπηση από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IΠΤ), και πρόκειται να συνεργαστεί με μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς της χώρας καθώς και με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας.

Το Smart Attica αποτελεί μία κοινοπραξία 17 φορέων από όλη την Ελλάδα, στην οποία συμμετέχουν τα Ερευνητικά Κέντρα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και «Αθηνά», καθώς και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το Found.ation, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το Ίδρυμα Ωνάση, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το Uni.Fund Venture Capital Management Company.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας δήλωσε στο ienergeia: «H ενέργεια και το περιβάλλον, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο πολιτισμός και ο τουρισμός αποτελούν τομείς με ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομία και την κοινωνία μας. Με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica αξιοποιούμε τη γνώση, τη δικτύωση και τη δυναμική κορυφαίων φορέων από την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα σε τομείς αιχμής. Είμαι βέβαιος πως το Smart Attica θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθιστώντας την Ελλάδα οδηγό των εξελίξεων.»