ΑΒΑΞ: Ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στο εξωτερικό

ΑΒΑΞ: Ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στο εξωτερικό
Unsplash
Δευτέρα, 20/03/2023 - 18:19

Την κατασκευή του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, συνολικής ισχύος 4.650 MW στην πόλη Bismayah του Ιράκ, ολοκλήρωσε το 2022 ο όμιλος ΑΒΑΞ.

Πρόκειται για έργο που χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έχει εκτελέσει ποτέ ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό

Συγκεκριμένα, το 2022 ο Όμιλος ολοκλήρωσε και παρέδωσε στον φορέα υλοποίησης Mass Group Holding στην Bismayah της Βαγδάτης στο Ιράκ, την 3η φάση του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ. Η Φάση 3 είναι τα πρώτα δύο κτίρια (από αριστερά προς τα δεξιά) και η Φάση 2, τα δύο επόμενα κτίρια.
Το εν λόγω στάδιο του έργου αφορούσε στον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή (EPC) και την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) σταθμού ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου, συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 1.650 MW. Για την ολοκλήρωσή του, χρειάστηκαν συνολικά 30 μήνες από την ανάληψή του, χρόνος ρεκόρ για ένα έργο τέτοιου μεγέθους.

Το project περιλαμβάνει το σύνολο των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής (EPC) για τη μονάδα BISMAYA PHASE 3. Ειδικότερα, αποτελείται από 2 μονάδες συνδυασμένου κύκλου, διάταξης 2Χ1 η κάθε μία, με 4 αεριοστροβίλους General Electric 9FA, 4 λέβητες ανάκτησης θερμότητας, 2 συμπυκνωτές ατμού κλειστού τύπου, 2 ατμοστρόβιλους General Electric D200, κατανεμημένο αυτόματο σύστημα ελέγχου (DCS) καθώς και όλο τον απαραίτητο περιφερειακό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του Σταθμού.

Η ολοκλήρωσή του ήρθε σε πέρας υπό την Διεύθυνση του Τμήματος Ενεργειακών και Βιομηχανικών Έργων του ΑΒΑΞ. Ο λεπτομερής σχεδιασμός (process & control) καθώς και η πλειοψηφία των οικοδομικών και των εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του έργου, διεκπεραιώθηκαν με επιτυχία από τους Έλληνες μηχανικούς της εταιρείας (in house).

Η προμήθεια και η ασφαλής κι έγκαιρη μεταφορά στην Βαγδάτη όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επίσης από την ΑΒΑΞ όπως και οι εργασίες ανέγερσης/κατασκευής, καθώς κι οι απαραίτητες δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του Σταθμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα σημεία αιχμής του, το έργο έφτασε να αριθμεί περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους από τουλάχιστον 20 διαφορετικές εθνικότητες που συνεργάστηκαν αρμονικά για την επίτευξη του στόχου σε ένα πολυεθνικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον και ανταπεξήλθαν με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του. Μάλιστα όλοι οι εργαζόμενοι διέμεναν σε camp εντός του εργοταξίου που είχε αναπτύξει και διαχειριζόταν η ΑΒΑΞ.

Το BISMAYAH PHASE 3 αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έχει εκτελέσει ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό. Η ισχύς των 1.650MW ξεπερνάει κάθε σταθμό παραγωγής στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με την δίδυμη μονάδα BISMAYAH PHASE 2 που επίσης ολοκλήρωσε επιτυχώς η ΑΒΑΞ στον ίδιο σταθμό λίγα χρόνια πριν, συμβάλει δυναμικά στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Ιράκ.