Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη φυγή βιομηχανιών προς τις ΗΠΑ

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη φυγή βιομηχανιών προς τις ΗΠΑ
Δευτέρα, 20/03/2023 - 06:28

Αναλυτές εκτιμούν πως η Ευρώπη δεν έκανε πολλά πράγματα για να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη φυγή βιομηχανιών προς τις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει τις επενδύσεις που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις ΗΠΑ και την Κίνα ανακοινώνοντας ένα σχέδιο που θα στηρίξει τη βιομηχανία. Ωστόσο, ήδη εκφράζονται αρνητικές γνώμες. Αναλυτές εκτιμούν πως η Ευρώπη δεν έκανε πολλά πράγματα για να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη φυγή βιομηχανιών προς τις ΗΠΑ. Τα τελευταία μέτρα υπογραμμίζουν τα υφιστάμενα προγράμματα χρηματοδότησης και τους χαλαρότερους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σε αντίθεση με ένα πλαίσιο φορολογικών κινήτρων που προσφέρουν οι ΗΠΑ η ΕΕ παρουσίασε τον νόμο Net-Zero Industry Act, ο οποίος καλεί το μπλοκ να παράγει τουλάχιστον το 40% των αναγκών του σε καθαρή τεχνολογία σε τομείς όπως αυτοί που παράγουν ανεμογεννήτριες και μπαταρίες. Οι επικριτές περιέγραψαν την προσέγγιση ότι δεν εξετάζει το πρόβλημα από επιχειρηματική και επενδυτική οπτική. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι οι βιομηχανίες θα υποστηρίξουν τις ΗΠΑ επειδή χημικές ουσίες για μπαταρίες παράγονται με χαμηλότερο κόστος εκεί. Ένα συνοδευτικό μέτρο επιδιώκει να εξασφαλίσει άφθονες προμήθειες πρώτων υλών ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση. Να σημειωθεί πως η παραγωγή λιθίου κυριαρχείται από την Κίνα, η οποία ελέγχει έως και το 70% της παγκόσμιας επεξεργασίας για το ορυκτό, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Την ίδια ώρα κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ε.Ε. θα διαδραματίσει το υδρογόνο. Η τελευταία μελέτη της DNV διαπιστώνει ότι η υπεράκτια παραγωγή υδρογόνου είναι υψίστης σημασίας για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης υδρογόνου, καθώς το υδρογόνο πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως πηγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα – όχι μόνο για την απανθρακοποίηση τομέων που είναι δύσκολο να μειωθούν, αλλά για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη.

Η ΕΕ αναμένει ότι η ζήτηση για κλιματικά ουδέτερο υδρογόνο θα φτάσει τις 2.000 TWh έως το 2050 και η DNV βλέπει τη δυνατότητα να παράγει 300 TWh υδρογόνου χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα έως το 2050. Η δυνητική παραγωγή ενέργειας από υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα είναι τεράστια και πιθανή μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να αντέξει το ηλεκτρικό σύστημα, σημειώνει η μελέτη DNV. Διαπιστώνει επίσης ότι η υπεράκτια παραγωγή υδρογόνου που συνδέεται με αγωγό είναι φθηνότερη από την παραγωγή υδρογόνου στην ξηρά.