Η Σλοβενία επιβάλλει έκτακτο φόρο στις ενεργειακές εταιρείες

Η Σλοβενία επιβάλλει έκτακτο φόρο στις ενεργειακές εταιρείες
Τετάρτη, 23/11/2022 - 11:15

Τί αναφέρει η πρόταση στο σχετικό σχέδιο νόμου

Σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει έκτακτο φόρο στις ενεργειακές εταιρείες το 2022 και το 2023 παρουσίασε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να επιδοτήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να χρηματοδοτήσει μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους αιχμής.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του euractiv.gr, η πρόταση προβλέπει οτι κάθε έσοδο που υπερβαίνει τα 180 ευρώ ανά MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη Σλοβενία και πωλείται στη χονδρική αγορά θα διοχετεύεται στον εθνικό προϋπολογισμό.

Οι παραγωγοί των οποίων το κόστος παραγωγής υπερβαίνει τα 180 ευρώ ανά MWh θα εξαιρούνται, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με χρήση φυσικού αερίου και οι μικρές εγκαταστάσεις με μέγιστη ισχύ κάτω των 500 kW.

Επιπλέον στο σχέδιο νόμου προβλέπεται και ένας έκτακτος φόρος που θα επιβληθεί επίσης στις εταιρείες που παράγουν και επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Σλοβενία, υποχρεώνοντάς τες να πληρώσουν μια «επιβάρυνση αλληλεγγύης» για το 2022 και το 2023, η οποία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εταιρικών κερδών το 2022 ή το 2023 και του μέσου κέρδους την περίοδο 2018-2021 πολλαπλασιασμένη με έναν συντελεστή 1,2.

Η συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων ενεργειακών φορέων στη Σλοβενία, η οποία περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ανήκει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο κράτος και ο έκτακτος φόρος συνδέεται με μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της ζήτησης σε ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 5% κατά τη διάρκεια του χειμώνα.