Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Επιδότηση 70% στην Αλβανία

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Επιδότηση 70% στην Αλβανία
Πέμπτη, 06/10/2022 - 06:46

Επιδότηση 70% δίνει η Αλβανία για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας θα επιδοτήσει πρόγραμμα για την εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συλλεκτών για τα νοικοκυριά. Το πρόγραμμα για ηλιακούς θερμοσίφωνες θα καλύψει το 70% των δαπανών.

Η θέρμανση του νερού αντιστοιχεί στο 20% των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών στην Αλβανία, δήλωσε η Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας Μπελίντα Μπαλούκου και ανακοίνωσε ότι το υπουργείο της θα καλύψει το 70% του κόστους για 2.000 χρήστες που θα εξοπλίσουν τα σπίτια τους με ηλιοθερμικούς συλλέκτες. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση του νερού με πάνελ και την αποθήκευσή του σε μονωμένες δεξαμενές.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στη βελτίωση της παροχής ζεστού νερού υγιεινής και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακής Απόδοσης.

Για το λόγο αυτό προκήρυξε πρόσκληση για τις επιχειρήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές και εγκαταστάτες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Οκτωβρίου.

Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν και να εγκαταστήσουν ανοξείδωτες δεξαμενές νερού 200 λίτρων με υψηλή αντοχή στη σκουριά. Η απαιτούμενη εγγύηση για τον εξοπλισμό είναι πέντε έως επτά έτη.

Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος ανά σύστημα ηλιακών συλλεκτών ανέρχεται σε 1.200 ευρώ χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων θα δημοσιευθεί έως τις 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Solar Heat Europe, η Κύπρος είχε την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ ανά 1.000 κατοίκους το 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 704 kW. Η Ελλάδα, η γειτονική χώρα της Αλβανίας, ήταν δεύτερη στον τομέα των ηλιακών συλλεκτών, με 325,7 kW.