Ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με εξασφαλισμένα επενδυτικά κεφάλαια 6,7 δισ.

Ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με εξασφαλισμένα επενδυτικά κεφάλαια 6,7 δισ.
Τρίτη, 04/10/2022 - 09:56

Ο κ. Περιστέρης προανήγγειλε την πρόθεση του ομίλου να ανταμείψει περαιτέρω τους μετόχους

«ΗΓΕΚ ΤΕΡΝΑβρίσκεται σε μία πορεία ισχυρής ανάπτυξης. Παρά τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην αναπτυξιακή του πορεία και τα βασικά πλεονεκτήματα που διαθέτει στις παραχωρήσεις, την ενέργεια και τις κατασκευές, τοποθετούν τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην πρώτη γραμμή νέων ευκαιριών και επιτρέπουν τη συνέχιση των επενδύσεων δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και τους μετόχους της», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιώργος Περιστέρης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου.

Οεπικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εστίασε ιδιαίτερα στηνηγετική θέση που κατέχει σε τομείς που εμφανίζουν σημαντικές θετικές προοπτικές (ενέργεια, παραχωρήσεις, κατασκευές), στις επενδύσεις που πραγματοποιεί σε έργα και σε κλάδους που προσφέρουν σταθερές, επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες ταμειακές ροές, καθώς και στην εξασφαλισμένη χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την προστασία από την άνοδο των επιτοκίων.

Η Διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασε αναλυτικά τη διάρθρωση που δανεισμού, τονίζοντας πως έχει εγκαίρως εξασφαλίσει μέσω των προηγούμενων ομολογιακών εκδόσεων όλα τα κεφάλαια που απαιτούνται για τις επενδύσεις που έχει ήδη δρομολογήσει, αλλά και για ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα. Ως προς το δανεισμό, σημείωσε πως τα επιτόκια είναι είτε σταθερά είτε σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα, κινούμενα κατά μέσο όρο στο 2,7%.

Η ρευστότητα αυτή υποστηρίζει το επενδυτικό πρόγραμμα των 6,7 δισ. ευρώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με εμβληματικά έργα όπως η Εγνατία Οδός, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Θέρετρο στο Ελληνικό, το Αεροδρόμιο στο Καστέλι και η νέα υπερσύγχρονη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, αλλά και προσφέρει μία μεγάλη δύναμη πυρός για μελλοντικές ευκαιρίες. «Είμαστε ξεκάθαροι: αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται στον τραπεζικό μας λογαριασμό και είναι έτοιμα να διατεθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Διοίκηση.

Ως προς τους επιμέρους κλάδους δραστηριοποίησης, ο κ. Γιώργος Περιστέρης, υπερθεμάτισε για ακόμα μία φορά για τα οφέλη της καθαρής ενέργειας τόσο για τον Όμιλο όσο και για τη χώρα, ενώ ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αρκέστηκε να επαναλάβει πως «δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο ή οριστικό για να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη, θα ενημερώσουμε άμεσα όπως οφείλουμε την επενδυτική κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις μας λαμβάνονται πάντα με γνώμονα την ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση μίας στιβαρής οικονομικής θέσης και στην επίτευξη μελλοντικής ανάπτυξης».

Υπενθυμίζεται ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2 GWπου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα, με μέρος από αυτά να μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία ήδη από το τρέχον έτος. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε ΑΠΕ στοχεύει σε νέες επενδύσεις €5,9 δισ. κατά την περίοδο 2022-2029.

Στον τομέα των κατασκευών, εκτίμησε ότι θα υπάρξει βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος προβλέποντας ότι η κατασκευή θα γίνει πιο κερδοφόρα τα επόμενα τρίμηνα. Σήμερα ηεταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο-ρεκόρ ύψους 4,9 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Διοίκηση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η τρέχουσα αστάθεια της αγοράς απαιτεί συνεχή παρακολούθηση,ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι το χαρτοφυλάκιο πελατών μας είναι υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας ενώ έχουμε αναπτύξει διαδικασίες και συστήματα που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες».

Στον Τομέα Παραγωγής ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας συνεχίζονται οι εργασίες στον νέο Αεριοστροβιλικο Σταθμό Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο εγκατεστημένης μεικτής ισχύος 877 MW,τον οποίο ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από κοινού κατασκευάζουν. Οι εργασίες του συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 2024. Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του Σταθμού ξεκίνησε στις 31.08.2021, με την ανάθεση αυτής στην ΤΕΡΝΑ A.E., θυγατρική εταιρεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή συνολικά έσοδα €1.461,6 εκατ. σε σύγκριση με €439,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021,αυξημένα κατά 232,7%. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε €218,1 εκατ. έναντι €136,3 εκατ., ενισχυμένη κατά 60,1%.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €47,5 εκατ. έναντι €12,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021. Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε €21,3 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2022 από μείον €8,8 εκατ. για την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021.