Τρίτοι οι Έλληνες στην Ευρώπη στην αλλαγή συνηθειών για εξοικονόμηση ενέργειας

Τρίτοι οι Έλληνες στην Ευρώπη στην αλλαγή συνηθειών για εξοικονόμηση ενέργειας
Τετάρτη, 29/03/2023 - 06:35

Αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, το 71% των καταναλωτών άλλαξε τη συμπεριφορά του για να εξοικονομήσει ενέργεια στο σπίτι.

Οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν προσαρμόσει τις συνήθειες τους για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, το 71% των καταναλωτών άλλαξε τη συμπεριφορά του για να εξοικονομήσει ενέργεια στο σπίτι. Αυτό διαπιστώνει έρευνα της Eurostat.

Από τις αρχές του 2020, οι καταναλωτές αντιμετώπισαν μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις: από τον αντίκτυπο της Covid-19 και τους σχετικούς περιορισμούς στην κίνηση, έως τις πληθωριστικές πιέσεις που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οδήγησε σε υψηλά ποσοστά πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τη Eurostat ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ΕΕ έφτασε στο ανώτατο όριο του 11,5% τον Οκτώβριο του 2022, με τις απότομες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος (38,7%) να προκαλούν μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής. Διαπιστώνει πως οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμές της ενέργειας και ο συνολικός πληθωρισμός μειώθηκαν στη συνέχεια κάπως, αν και οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές αναφέρουν ότι έχουν αλλάξει τις συνήθειες τους ως απάντηση στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Περισσότεροι από επτά στους δέκα άλλαξαν τη συμπεριφορά τους για να εξοικονομήσουν ενέργεια στο σπίτι (71%), πάνω από το ένα τέταρτο ανέφεραν ότι είχαν προσαρμόσει τη χρήση των μέσων μεταφοράς (28%), ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό ερεύνησε τη διαθεσιμότητα δημοσίων επιδοτήσεων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα σπίτια τους (27%).

Παρά τη διακύμανση της αντίδρασης στις υψηλές τιμές ενέργειας ανά χώρα, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έκαναν αλλαγές για να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Η τιμή που καταβάλλεται για την ενέργεια από τους καταναλωτές εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων που αφορούν τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μείγματος, του επιπέδου εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια, καθώς και από εθνικούς κανονισμούς και φορολογικά συστήματα. Κατά συνέπεια, ο αντίκτυπος των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διαφέρει μεταξύ των χωρών. Τον Δεκέμβριο του 2022, σε ετήσιο ρυθμό, οι τιμές της ενέργειας παρουσίασαν μείωση στην Ισπανία (-6,9%) αλλά αυξήθηκαν σε όλες τις άλλες χώρες έως και 65% στην Ιταλία, σύμφωνα με την έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τα υψηλά επίπεδα συνειδητοποίησης της ανάγκης δράσης για τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το 43% των καταναλωτών λέει ότι οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις δεν επηρέασαν τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Περίπου το 20% των καταναλωτών, από την άλλη πλευρά, αναφέρει ότι έλαβε υπόψη το περιβάλλον για όλες ή τις περισσότερες από τις αγορές του το 2022.