Ημερίδα του ΑΔΜΗΕ με θέμα: Γενικός σχεδιασμός της αγοράς για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Ημερίδα του ΑΔΜΗΕ με θέμα: Γενικός σχεδιασμός της αγοράς για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO
Τρίτη, 31/01/2023 - 13:09