ΑΔΜΗΕ: Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Η/Ε για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και 2

ΑΔΜΗΕ: Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Η/Ε για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και 2
Τρίτη, 17/01/2023 - 09:12

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και Τύπου 2 (Ιανουαρίου)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημοσιεύεται το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και Τύπου 2 (Ιανουαρίου), οι οποίες θα διενεργηθούν 18/01/2023 και 19/01/2023, αντίστοιχα.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΠΑΡΟΧΟΥ

1

ELPEDISON Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

2

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

29XMOTOROILCREFC

3

Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ

29XGR-HERACLES-P

4

A.E. TΣIMENTΩN TITAN

29XGR-TITAN----7

5

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

11XPPCDDE9-----D

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

29X1000100010107

7

ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

29X10001000100YG

8

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

29XMYTILINEOSSA2

9

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

29X10001000100WK

10

SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ

29X10001000100VM

11

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

23X--220905--H-5