Μείωση στην τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας αύριο

Μείωση στην τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας αύριο
Τετάρτη, 31/08/2022 - 15:38

Στα 582,94 ευρώ η τιμή ανά μεγαβατόρα.

Σημαντικά χαμηλότερη από σήμερα και συγκεκριμένα στα 582,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 697,41 ευρώ που είναι σήμερα, διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Σε υψηλά επίπεδα, αλλά σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα, διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και συγκεκριμένα στα 582,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 697,41 ευρώ σήμερα.

Η ζήτηση στο ελληνικό σύστημα καλύπτεται αύριο κατά 44,2% από μονάδες φυσικού αερίου, 19,7% από λιγνίτη, 18,3% από ανανεώσιμες πηγές, 6,7 % από εισαγωγές.