Οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές καθολικής υπηρεσίας ρεύματος και οι νέες χρεώσεις του ΥΠΕΝ

Οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές καθολικής υπηρεσίας ρεύματος και οι νέες χρεώσεις του ΥΠΕΝ
Τρίτη, 23/06/2020 - 15:55

Νέες χρεώσεις θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) μετά τον άκαρπο διαγωνισμό της ΡΑΕ για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας ρεύματος. Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά με βάση τις δηλώσεις φορτίου που έκαναν οι εταιρίες ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για τον Μάιο οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές είναι: ΔΕΗ, MYTILINEOS, ΗΡΩΝ, ELPEDISON και NRG.

Ο επιμερισμός των πελατών της καθολικής υπηρεσίας γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού του συνόλου των μετρητών των πέντε.

Έτσι, η ΔΕΗ παίρνει το 90% αφού οι μετρητές κατανάλωσης ρεύματος που εκπροσωπεί στο διασυνδεδεμένο σύστημα είναι 5.556.895, η MYTILINEOS το 3% μια και οι παροχές του πελατολογίου της είναι 206.104, η ΗΡΩΝ επίσης το 3% καθώς στο χαρτοφυλάκιο της μετρά 154.669 ρολόγια, το ίδιο ποσοστό αναλαμβάνει και η Elpedison με 195.632 μετρητές και η NRG παίρνει το 1% των πελατών καθολικής υπηρεσίας αφού έχει 67.033 ρολόγια.

. Όσον αφορά στα τιμολόγια, με βάση τα οποία χρεώνονται την κατανάλωση ρεύματος οι προαναφερόμενοι, αυτά είναι προσαυξημένα κατά 12% με βάση το υψηλότερο τιμολόγιο ανά κατηγορία καταναλωτών μεταξύ των πέντε προμηθευτών.