Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2022

Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2022
Πέμπτη, 02/12/2021 - 10:55

Δημοσιεύτηκε από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2022.

Δείτε το εδώ.