ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου

ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου
Τετάρτη, 24/11/2021 - 19:03

Σε έκτακτη γενική συνέλευση προσκαλεί τους μετόχους της η ΔΕΗ στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην έκτακτη ΓΣ θα συζητηθούν:

- Η εκλογή δυο μελών του ΔΣ λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του

- Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και των ιδιοτήτων των μελών της επιτροπής ελέγχου.

- Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Εάν δεν επιτευθεί η απαιτούμενη απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική έκτακτη ΓΣ στις 29 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 .