ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Φορολογικό Πιστοποιητικό για τη χρήση 2020

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Φορολογικό Πιστοποιητικό για τη χρήση 2020
Παρασκευή, 19/11/2021 - 21:52

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2020 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2020 έλαβε επίσης και η Συγγενής Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.