Πρόσληψη 9 ατόμων στο Βόλο από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόσληψη 9 ατόμων στο Βόλο από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Τετάρτη, 17/11/2021 - 11:08

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχή Βόλου που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 17/11/2021 εως και 26/11/2021