Νέες προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ στο Λασίθι, τη Λαμία και τη Δράμα

Νέες προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ στο Λασίθι, τη Λαμία και τη Δράμα
Πέμπτη, 11/11/2021 - 10:47

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Αγίου Νικολάου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της , ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 11/11/021 έως και 20/11/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λαμίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, για την έδρα τους, περιοχή Αγίου Νικολάου και το πρακτορείο Ιεράπετρας , που εδρεύουν στο Νομό Λασιθίου, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 10/11/2021 έως και 19/11/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2021

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Δράμας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περ.Δράμας, που εδρεύει στον Νομό Δράμας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 11/11/2021 έως και 22/11/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων