Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού (ΔΣΕΣΜ)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού (ΔΣΕΣΜ)
Τετάρτη, 06/10/2021 - 12:30

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Μετασχηματισμού (ΔΣΕΣΜ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 47) του Νομού Αττικής, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 07/10/2021 έως και 16/10/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων