Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

Παρασκευή, 01/10/2021 - 11:26

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 4

Kατόπιν των τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 11), το οποίο θα βρείτε εδώ.