Προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Ρόδο, Ζάκυνθο, Θήβα

Προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Ρόδο, Ζάκυνθο, Θήβα
Τρίτη, 28/09/2021 - 12:58

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Ρόδου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών για την έδρα της – Περιοχή Ρόδου, το Πρακτορείο Καρπάθου, το Υποπρακτορείο Κάσου, το Υποπρακτορείο Σύμης, το Υποπρακτορείο Μεγίστης, το Υποπρακτορείο Χάλκης και το Υποπρακτορείο Τήλου που εδρεύουν στο Νομό Δωδεκανήσου, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 29/09/2021 έως και 08/10/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠKE Περιοχή Θήβας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/περιοχής Θήβα, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 29/09/2021 έως και 08/10/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Ζακύνθου

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 24/09/2021 έως και 04/10/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων