Ανακοίνωση της ΡΑΕ για την Ημερομηνία Έναρξης Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα έτη 2022-2026

Ανακοίνωση της ΡΑΕ για την Ημερομηνία Έναρξης Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα έτη 2022-2026
Δευτέρα, 27/09/2021 - 12:43

Σε συνέχεια των από 29.6.2021 και 3.7.2021 ανακοινώσεων της ΡΑΕ, με τις οποίες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η αρχική και στη συνέχεια, η συμπληρωματική εισήγηση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ, η ΡΑΕ ανακοινώνει πως οι δημοπρασίες ΥΦΑ για τα έτη 2022-2026 αναμένεται να εκκινήσουν την εβδομάδα 18 με 22 Οκτωβρίου 2021.

Εντός των επόμενων ημερών, και σε συνέχεια της τελικής εισήγησης του Διαχειριστή για την αναθεώρηση των ως άνω κειμένων, όπως διαμορφώθηκαν μετά και τα εκτενή σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών δημόσιων διαβουλεύσεων, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, η ΡΑΕ θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της σχετικής Απόφασης για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ.

Στη συνέχεια η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα υποβάλει την τελική εισήγησή της για τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2022-2026, ώστε να τεθούν σε ολιγοήμερη δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως η αγορά και να διαμορφώσει τις απόψεις της.