Αναγκαία η κυκλική οικονομία και στην αλιεία

Αναγκαία η κυκλική οικονομία και στην αλιεία
Τρίτη, 21/09/2021 - 17:48

Την ανάγκη εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια τόνισε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών- Διεθνών Θεμάτων στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BLUEFASMA Interreg MED.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτούς τους τομείς που είναι βασικοί πυλώνες της Γαλάζιας Οικονομίας στις Παράκτιες Μεσογειακές Περιφέρειες, εστιάζοντας στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην πρακτική εφαρμογή μεθοδολογιών που συμβάλλουν στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προς μια ουδέτερη, ανθεκτική οικονομία, με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, ανθεκτικότητα και προστασία των φυσικών βιολογικών πόρων, τόνισε ο Γιώργος Αλεξάκης.

Το πρόγραμμα BlueFasma έχει ως τίτλο : Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters και δικτύων για καινοτομία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας κυκλικής οικονομίας στην αλιεία/υδατοκαλλιέργεια”, και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο σε υβριδική μορφή , αποτέλεσε ένα εργαστήριο συζήτησης μεταξύ επιστημόνων -ερευνητών, στελεχών δημοσίων υπηρεσιών, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων στοχεύοντας στην ενεργοποίηση των φορέων που σχετίζονται είτε θεματικά είτε από πλευράς αρμοδιοτήτων με το αντικείμενο του προγράμματος. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων:

  • για την κυκλική οικονομία
  • πώς συνδέεται η κυκλική οικονομία με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες
  • ποιες καλές πρακτικές υπάρχουν;
  • τι ισχύει για την διάθεση των ζωικών αποβλήτων;
  • πώς μπορούμε να αναπτύξουμε εργαλεία κυκλικότητας και τι μετρήσιμα αποτελέσματα μπορούν να μας αποφέρουν;

Το πρόγραμμα BlueFasma υλοποιείται στην Κρήτη από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με συντονίστρια την κα Αλίκη Καρούσου. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές – παραδείγματα – κυκλικής οικονομίας από την αλιεία, με εισηγητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την πρωτοβουλία ΕΝΑΛΕΙΑ, την κα Ελληνάκη από τη Δ/ση Κτηνιατριακής της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη δεύτερη ενότητα έγινε συζήτηση για τα εισβολικά είδη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Συλλόγων Αλιέων, την κα Περιστεράκη από το ΕΛΚΕΘΕ και την Ε. Ψόχιου της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Βιοενεργειακή Κρήτης.