ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε Λιβαδειά και Κέρκυρα

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε Λιβαδειά και Κέρκυρα
Τρίτη, 14/09/2021 - 14:15

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λιβαδειάς

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Λιβαδειάς, (Πρακτορείο Αμφίκλειας) που εδρεύει στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Υποβολή αιτήσεων από 15.09.2021 έως και 24.09.2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κέρκυρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) για την Περιοχή Κέρκυρας, που εδρεύει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων του Νομού Κέρκυρας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20/09/2021.

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2021

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων