Αποτελέσματα Δ.Δ. ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

Αποτελέσματα Δ.Δ. ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
Τετάρτη, 08/09/2021 - 12:15

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των ως άνω εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 30.08.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-308843 (μη-εμπιστευτική έκδοση), Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.