Έναρξη κατασκευής του Σταθμού Φυσικού Αερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής από τους Ομίλους ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Έναρξη κατασκευής του Σταθμού Φυσικού Αερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής από τους Ομίλους ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Πέμπτη, 02/09/2021 - 13:29

Σε συνέχεια της από 11/6/2021 ανακοίνωσης και της από 23/8/2021 έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ανακοινώνεται ότι υπεγράφη η ανάθεση κατασκευής του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής από τους Ομίλους ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σηματοδοτώντας την έναρξη κατασκευής του έργου.

Η ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, εταιρεία που θα αναπτύξει το Σταθμό με μοναδικούς και ισότιμους μετόχους την Motor Oil Renewable Energy (MORE) και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανέθεσε την κατασκευή του Σταθμού στην ΤΕΡΝΑ A.E., η οποία με τη σειρά της υπέγραψε σύμβαση προμήθειας με τη Siemens για το βασικό εξοπλισμό της μονάδας εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 ΜW.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται στα Ευρώ 375 εκατ. Η έναρξη εμπορικής λειτουργίας της μονάδας προγραμματίζεται για τις αρχές του 2024.

Η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Σταθμού είναι στρατηγικής σημασίας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της χώρας μας για ηλεκτρική ενέργεια λόγω της προβλεπόμενης σταδιακής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής.