Στην… πρίζα η Αστυπάλαια, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το πρασίνισμα των μεταφορών

Στην… πρίζα η Αστυπάλαια, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το πρασίνισμα των μεταφορών
Τρίτη, 31/08/2021 - 11:48

Mε δράσεις συνολικού ύψους 9 εκ. ευρώ το νησί αποκτά ηλεκτρικά οχήματα, δίκυκλα και ποδήλατα - Πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι έως το 2024

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπτυξη της δράσης e-astypalea, με στόχο τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών στο νησί προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση που συνυπογράφουν τα υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μεταφορών και Υποδομών η κατανομή των πόρων θα γίνει ως εξής: για το 2021 με απορρόφηση 1.000.000 ευρώ, για το 2022 και 2023 από 3.000.000 και για το 2024 με 2.000.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος, δικύκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων με παράλληλη δυνατότητα απόσυρσης και εγκατάστασης έξυπνου φορτιστή. Αποδέκτες της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις με έδρα την Αστυπάλαια.

Στόχος του έργου είναι να καταστήσει το νησί εξ’ ολοκλήρου ενεργειακά αυτόνομο, ώστε στην Αστυπάλαια να κυκλοφορούν
σχεδόν αποκλειστικά οχήματα μηδενικών ρύπων. Παράλληλα να θέσει τις βάσεις για την συμμετοχή των μικρών νησιών στην κοινωνία του μέλλοντος.
Οι απαιτούμενες επενδύσεις για τη μετάβαση σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις χαρακτηρίζονται βιώσιμες λόγω του μικρού μεγέθους τους και τους επιτρέπουν να γίνουν οι «πιλότοι» όπου θα εφαρμοσθούν οι τεχνικές λύσεις και θα αναπτυχθούν κατάλληλα σενάρια οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων.

Σκοπός της δράσης αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στον στόλο των οχημάτων που κυκλοφορούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, σε συνδυασμό και με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή ενέργειας του νησιού, ενώ σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες τεχνικές λύσεις
που περιλαμβάνονται στο συνολικό έργο, θα συντελέσουν στην μετάβαση του νησιού σε ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων.
Για την διάχυση της ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαια προβλέπεται η χορήγηση «οικολογικού bonus». Αυτό θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης, με ταυτόχρονη προαιρετική (ή υποχρεωτική μόνον για τους ωφελούμενους ιδιοκτήτες οχημάτων Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η ανανέωση του στόλου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.
2. Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων.
3. Η ανανέωση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) με ταυτόχρονη
υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος και
4. Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συντελέσει στη μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Επίσης, στη μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και στην ανάδειξη της Αστυπάλαιας ως ένα «πρότυπο» νησί στο οποίο θα κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά οχήματα μηδενικών ρύπων.

Οι επιδοτήσεις ανά κατηγορία

Η ενδεικτική ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού του έργου ανά τύπο οχήματος προβλέπει ότι για αυτοκίνητα τύπου Μ1, Ν1 (αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους) θα χορηγείται ποσοστό έως 70% της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Για οχήματα τύπου L (δίκυκλα/τρίκυκλα) ποσοστό έως 20% της συνολικής δημόσιας δαπάνης και ηλεκτρικά ποδήλατα ποσοστό έως 10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Το ύψος των ενισχύσεων ανά κατηγορία τελικού αποδέκτη καθορίζεται ως εξής:

Κατηγορία Α (φυσικά πρόσωπα)

Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης για ηλεκτρικά οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 ευρώ ανέρχεται σε ποσοστό 40% με μέγιστο ποσό τα 12.000 ευρώ. Αφορά φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το ποσό επιδότησης διαμορφώνεται στα 3.000 ευρώ και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα στα 800 ευρώ.

Η απόσυρση ΙΧ ή δίκυκλου (πλην ποδηλάτων) επιβραβεύεται 3.000 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα και κρίνεται προαιρετική.

Με το ποσό των 500 ευρώ επιδοτείται η αγορά έξυπνου σημείου φόρτισης.

Ειδικά για τις κατηγορίες των ΑΜΕΑ ή οικογενειών με 4 εξαρτώμενα μέλη προβλέπεται προσαύξηση της επιδότησης από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Κατηγορία Β (Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης-ταξί).

Για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης-ταξί, το οικολογικό μπόνους φτάνει το 40% με μέγιστη επιδότηση τα 18.000 ευρώ που φτάνουν τα 22.500 ευρώ συνυπολογίζοντας και τα 4.500 ευρώ της απόσυρσης.

Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική. Η αντικατάσταση, οριστική διαγραφή και καταστροφή οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ
είναι υποχρεωτική.

Κατηγορία Γ (Επιχειρήσεις).

Με δαπάνη έως 50.000 ευρώ, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε 40% με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 12.000 ανά όχημα και μέχρι 30 οχήματα με μέγιστη επιδότηση τις 200.000 ευρώ. Ακολούθως για τα ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα η επιδότηση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα στα 800 ευρώ.

Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400€ και είναι προαιρετική.

Αιτήσεις έως τα τέλη του 2023

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ενεργειών και δαπανών, καθορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr).
Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://e-astypalea.gov.gr/.
Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.
Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2024.

Μαριάννα Τζάννε / newmoney.gr