Γιατί η ΡΑΕ μπλόκαρε bonus 1 εκατ. ευρώ σε στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ

Γιατί η ΡΑΕ μπλόκαρε bonus 1 εκατ. ευρώ σε στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ
Δευτέρα, 30/08/2021 - 13:59

Μπλόκο σε αμοιβές bonus ύψους 1 εκατ. ευρώ ετησίως σε στελέχη του διαχειριστή του συστήματος διανομής ΔΕΔΔΗΕ, έβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Συγκεκριμένα η ΡΑΕ στο πλαίσιο της έγκρισης του επιτρεπόμενου εσόδου του ΕΔΔΗΕ για τη Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής 2021 – 2024, δεν ενέκρινε την ένταξη στις λειτουργικές δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή στις δαπάνες που θα ανακτήσει μέσω των τιμολογίων διανομής η εταιρεία το bonus των στελεχών του για τη ρυθμιστική περίοδο 2021 – 2024.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΡΑΕ, είχε ενταχθεί στην κατηγορία δαπάνη Μισθοδοσίας, δαπάνη για πρόσθετες αμοιβές (bonus) η οποία ανέρχεται συνολικά σε 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο όπως σημειώνει στην απόφασή της η ΡΑΕ, "η ενσωμάτωση της εν λόγω δαπάνης στις λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή́, που συνδέονται άρρηκτα με την αποδοτική́ και εύρυθμη λειτουργία του, δεν θεωρείται εύλογη δεδομένου ότι δεν προκύπτει άμεσα κανένα όφελος για τους Χρήστες του ΕΔΔΗΕ από́ τις πρόσθετες αυτές αμοιβές ώστε να πληρούται το κριτήριο της ανταποδοτικότητας". 

Εκτός από τα bonus των στελεχών, ο ΔΕΔΔΗΕ είχε επίσης προτείνει να θεωρηθούν ως μη ελεγχόμενες δαπάνες το σύνολο των αποζημιώσεων που πρόκειται να καταβάλει ο διαχειριστής για συνταξιοδοτήσεις και προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης. Ωστόσο η ΡΑΕ έκρινε αναγκαίο να διαχωρίσει το μέρος των αποζημιώσεων που αφορά σε προγράμματα εθελουσίας, δεδομένου ότι οι σχετικές υποχρεώσεις αναλήφθηκαν εκουσίως από το Διαχειριστή και δεν απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου ποσά ύψους 5,72 εκατ. ευρώ για το 2021, 1,64 εκατ. ευρώ για το 2022, 2,51 εκατ. ευρὠ για το 2023 και 2,86 εκατ. ευρώ για το 2024 κρίθηκε εύλογο να αφαιρεθούν από την κατηγορία των μη ελεγχόμενων λειτουργικών δανανών και να μεταφερθούν στις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες.

Εξάλλου απορριπτική είναι η απόφαση της ΡΑΕ και ως προς την πρόβλεψη της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για ένταξη του τροφείου στις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες. Σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ το κόστος για την παροχή διατακτικών σίτισης στους εργαζομένους θα ανερχόταν σε 8 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Με βάση την απόφαση του Ρυθμιστή το επιτρεπόμενο έσοδο για το 2021 διαμορφώνεται στα 775,984 εκατ. ευρώ, για το 2022 σε 781,851 εκατ. ευρώ, για το 2023 σε 780,897 εκατ. ευρώ και για το 2025 σε 804,837 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η ΡΑΕ προχώρησε στην έγκριση του προϋπολογισμού του διαχειριστή των μη διασυνδεδεμένων νησιών για την περίοδο 2021 – 2024 ύψους 2,74 εκατ. ευρώ για το 2021, 2,871 εκατ. ευρώ για το 2022, 2,926 εκατ. ευρώ για το 2023 και 3,032 εκατ. ευρώ για το 2024.

Τέλος ο ρυθμιστής ενέκρινε το απαιτούμενο έσοδο του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2021 συνολικού ύψους 777,313 εκατ. ευρώ (306,6 εκατ. ευρώ για τον κύριο του ΕΔΔΗΕ δηλαδή τη ΔΕΗ και 470,713 εκατ. ευρώ για το ΔΕΔΔΗΕ). Οι αποφάσεις της ΡΑΕ ελήφθησαν μετά από τον έλεγχο της σχετικής εισήγησης που είχε υποβάλει προς το Ρυθμιστή ο ΔΕΔΔΗΕ.

Χάρης Φλουδόπουλος / capital.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ