Ρωσία: Προσπάθεια μετάβασης στην πράσινη ενέργεια

Ρωσία: Προσπάθεια μετάβασης στην πράσινη ενέργεια
Παρασκευή, 23/04/2021 - 15:16

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι επιθυμεί οι συνολικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ρωσίας να είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα 30 χρόνια, ένας στόχος που τον περιέγραψε ως σκληρό αλλά εφικτό.

Το παραπάνω αναφέρθηκε σε μια διάσκεψη κορυφής για την αλλαγή του κλίματος που διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Joe Biden την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο. Ο πληθυσμός της είναι περίπου το ήμισυ του συνόλου των 27 χωρών της ΕΕ.

Ακολουθούν βασικά στοιχεία σχετικά με τη ρωσική πράσινη ενέργεια και έργα:

- Οι πυρηνικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% της συνολικής ενέργειας που παράγεται στη Ρωσία το 2020. Οι θερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αντιστοιχούσαν στο 53% της παραγωγής.

- Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα αιολικά και τα ηλιακά πάρκα, αντιπροσώπευαν το 0,3% ή 3,36 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες στην παραγωγή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Διαχειριστή Συστήματος της United Power System της Ρωσίας και του Reuters.

- Από τη συνολική ισχύ της Ρωσίας των 251,1 GW, οι θερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αντιστοιχούν στο 66,3%, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αντιπροσωπεύουν το 20,8%, ενώ οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν μερίδιο 11,7%. Αιολικά και ηλιακά πάρκα, συνολικής ισχύος 2,76 GW, αντιπροσωπεύουν περίπου 1,1%.

- Η Ρωσία έθεσε στόχο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2009, με στόχο να αυξήσει το ποσοστό τους στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο 4,5% έως το 2024.

- Η Ρωσία ξεκίνησε ένα σχέδιο το 2013 για αύξηση της ικανότητας των ανανεώσιμων έργων. Οι προγραμματιστές ανανεώσιμων έργων υποβάλλουν προσφορές σε ετήσιες προσφορές, με τους νικητές να υπογράφουν συμβάσεις προμήθειας ισχύος 15 ετών.

- Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η Ρωσία αναμένει να κατασκευάσει αιολικά πάρκα, ηλιακούς σταθμούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με συνολική ισχύ 5,5 GW, ή 2,2% της συνολικής ισχύος της χώρας, έως το 2024.

- Ένα δεύτερο σχέδιο τόνωσης των πράσινων επενδύσεων, το οποίο συμφωνήθηκε το 2020-αρχές του 2021, προβλέπει την κατασκευή επιπλέον ισχύος 6,7 GW το 2025-2035, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας.

- Μέχρι το 2035, η Ρωσία θα πρέπει να διαθέτει πράσινες μονάδες παραγωγής ενέργειας με ισχύ περίπου 12 GW ή 4,8% της τρέχουσας συνολικής ικανότητας παραγωγής ενέργειας.

- Μεταξύ των βασικών επενδυτών σε αιολικά πάρκα, ηλιακούς σταθμούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς στη Ρωσία είναι η φινλανδική εταιρεία Fortum, η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom, η Enel Russia, η Photon Solution, , η Rushydro, η En + και η TGK-1.

Πηγή: Reuters