Ανδρέας Σιάμισιης: Προ των πυλών εξαγορές για την HelleniQ Energy

Ανδρέας Σιάμισιης: Προ των πυλών εξαγορές για την HelleniQ Energy
Παρασκευή, 19/05/2023 - 06:10

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης αλλά και διαχείρισης ενέργειας, με σημαντικές συνέργειας με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να οριστικοποιηθούν δύο εξαγορές της HelleniQ Energy, όπως προανήγγειλε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2023 σε επενδυτές και αναλυτές.

Η μία εκ των δύο επικείμενων εξαγορών αφορά μονάδα ΑΠΕ στην Κύπρο ενώ για τη δεύτερη δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις, πέρα από ότι η μία εκ τω δύο εξαγορών θα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα στα οικονομικά του ομίλου.

Σε ό,τι αγορά την πράσινη ενέργεια, τομέας που η HelleniQ Energy έχει δώσει έμφαση στο πλαίσιο του στρατηγικού μετασχηματισμού διαθέτοντας πλέον 341 MW εγκατεστημένης ισχύος καθώς και χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης που φθάνει πλέον στα 3,1 GW, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σιάμισιης ο όμιλος βρίσκεται κοντά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για την πιλοτική επένδυση σε «πράσινο» υδρογόνο στο διυλιστήριο της Ελευσίνας. Την ίδια ώρα τα έργα για παραγωγή βιοκαυσίμων (HVO, SAF) στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης έχουν εισέλθει σε φάση υλοποίησης.

Παράλληλα, αξιολογείται η επένδυση σε τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) σε υφιστάμενη μονάδα του διυλιστηρίου της Ελευσίνας με στόχο την παραγωγή «μπλε» υδρογόνου. Για το έργο αυτό, πρόσφατα υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας. Πάντως όπως είπε ο κ. Σιάμισιης, παρότι πρόκειται για μία σχετικά δοκιμασμένη τεχνολογία, η HelleniQ Energy προτεραιοποεί το πιλοτικό έργο για το πράσινο υδρογόνο, δεδομένου του θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης αλλά και διαχείρισης ενέργειας, με σημαντικές συνέργειας με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Σε ότι αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων ο κ. Σιάμισιηςδιευκρίνισε ότι δεν πρέπει να αναμένονται αποφάσεις για ερευνητική γεώτρηση εντός του 2023. Στη φάση αυτή αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δισδιάστατων σεισμικών καταγραφών (2D) στα δύο θαλάσσια οικόπεδα (Δυτικά - Νοτιοδυτικά Κρήτης), που έγιναν σε συνεργασία με την ExxonMobil, καθώς και των τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών που υλοποιήθηκαν στα οικόπεδα Block 2, BlockIonio και Block 10.

Οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών πετρελαίου

Για την πορεία της αγοράς ο κ. Σιάμισιης, είπε ότι η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου και των διεθνών περιθωρίων διύλισης τον Απρίλιο και τον Μάρτιο προοιωνίζονται ένα δυσκολότερο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2023, ωστόσο η αύξηση της ζήτησης καυσίμων λόγω της τουριστικής περιόδου αναμένεται να συμβάλει θετικά. Αναμένεται πάντως βελτίωση στο τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο.

Πάντως παραμένουν, οι ανησυχίες για τη δυναμική της παγκόσμιας ζήτησης και την ομαλοποίηση της προσφοράς σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, όπου οι τιμές είχαν επηρεαστεί ανοδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ζήτηση καυσίμων κίνησης βελτιώθηκε κατά 5%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της επέκτασης της τουριστικής περιόδου, ενώ η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων έκανε ένα άλμα 25%. Αντίθετα η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων υποχώρησε κατά 2% σημείωσε η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων. Σημαντικά αυξημένες ήταν οι εξαγωγές, στο 60% του όγκου πωλήσεων, ενώ στην εγχώρια αγορά οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθώς οι ήπιες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη μείωση των αναγκών για πετρέλαιο θέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος για το πρώτο τρίμηνο τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €404 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €252 εκατ..

Παρά τη μικρή επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, η Εταιρεία συνεχίζει να πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω των διεθνών συνθηκών στην αγορά και των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο Α’ τρίμηνο του 2022, η θετική πορεία αποτυπώνεται τόσο σε αυξημένες πωλήσεις, όσο και σε αύξηση της κερδοφορίας. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 3,7 εκατ. τόνους (+12%), με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 27%, αντιπροσωπεύοντας το 60% των συνολικών όγκων πωλήσεων.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη αποτυπώνουν την επίδραση της ευμεταβλητότητας των τιμών στα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καθώς διαμορφώθηκαν στα €155 εκατ.. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι λόγω τιμών είναι περίπου €426 εκατ. μείωση, καθώς οι ζημιές στα αποθέματα στο φετινό Α’ τρίμηνο λόγω της υποχώρησης των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων στη Διύλιση και στη Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα ανέρχονται σε €145 εκατ., συγκριτικά με τα €281 εκατ. κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.