Κάλεσμα στα κόμματα σε σχέση με την ανάπτυξη της βιομάζας – το ερωτηματολόγιο της ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Κάλεσμα στα κόμματα σε σχέση με την ανάπτυξη της βιομάζας – το ερωτηματολόγιο της ΕΛΕΑΒΙΟΜ
Τρίτη, 16/05/2023 - 06:38

Τα κόμματα καλούνται να απαντήσουν σε ποιες εφαρμογές θεωρούν πως μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο η βιοενέργεια κατά την απανθρακοποίηση της ενέργειας.

Σε μια ενδιαφέρουσα «έρευνα» προχωρά η Ελληνική Εταιρία Ανάπτυξης Βιομάζας, απευθύνοντας μερικά ερωτήματα στα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου. Στόχος να καταγραφούν ορισμένες από τις θέσεις τους για την βιοενέργεια.

Στο ερωτηματολόγιο με τις πέντε ερωτήσεις, τα κόμματα καλούνται να απαντήσουν σε ποιες εφαρμογές θεωρούν πως μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο η βιοενέργεια κατά την απανθρακοποίηση της ενέργειας. Τι κίνητρα μπορούν να δοθούν στους παραγωγούς βιομάζας, αλλά και στους δυνητικούς χρήστες. Ποιες κινήσεις θα κάνουν, ώστε να μειωθεί το ΦΠΑ στις πελλέτες ξύλου και σε άλλα είδη στερεών βιοκαυσίμων που αυτή τη στιγμή είναι στο 24%. Τέλος, ποια είναι η θέση τους για την στήριξη και κινητροδότηση αντικατάστασης παλαιών και ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης από σύγχρονα πιστοποιημένα συστήματα τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων.

Από τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου μέχρι τώρα έχει απαντήσει το ΜΕΡΑ 25, το οποίο εκτιμά ότι «η βιομάζα δεύτερης γενεάς (τροφικά υπολείμματα, κλαδέματα, γεωργικά υπολείμματα, αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και παραπροϊόντα) αποτελεί μία πολύ σημαντική ΑΠΕ η οποία στη χώρα μας αξιοποιείται ελάχιστα». Επισημαίνει ακόμα πως πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα για υποκατάσταση των ορυκτών πόρων από βιομάζα.

Η Ελληνική Εταιρία Ανάπτυξης Βιομάζας αναφέρει πως η «Βιοενέργεια αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας, συνεισφέροντας σε ποσοστό 56% επί του συνόλου των ΑΠΕ και στους τρεις επιμέρους κλάδους της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας (gross final energy consumption), δηλαδή σε ηλεκτροπαραγωγή, θερμότητα/ψύξη και μεταφορές. Παράλληλα, αποτελεί θεμέλιο λίθο της ενεργειακής δημοκρατίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις αγροδιατροφικού κλάδου και σε τοπικές κοινωνίες και Δήμους να αξιοποιήσουν εγχώρια υπολείμματα και παραπροϊόντα, παράγοντας χρήσιμη ενέργεια και βιοπροϊόντα». Παράλληλα, επισημαίνει στην Ελλάδα απαιτούνται ακόμα κινήσεις στην κατεύθυνση αξιοποίησης του ανεκμετάλλευτου δυναμικού βιομάζας. «Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ο ευρύτερος δημόσιος διάλογος, στον οποίο τα πολιτικά κόμματα της χώρας μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά», καταλήγει.