Η άφθονη αιολική παραγωγή διατηρεί τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλές

Η άφθονη αιολική παραγωγή διατηρεί τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλές
Κυριακή, 07/05/2023 - 07:25

Για πρώτη φορά, οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παρήγαγαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ember's.

Πριν λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε μια πλατφόρμα για την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, με στόχο οι εταιρείες να εξασφαλίσουν προμήθειες ενόψει του χειμώνα και να αποφύγουν την επανάληψη των υψηλών τιμών ενέργειας ρεκόρ του περασμένου έτους. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι ορισμένες μεγάλες ενεργειακές εταιρείες είχαν εκφράσει απροθυμία να συμμετάσχουν, αμφιβάλλοντας ότι το πρόγραμμα θα προσφέρει μειωμένες τιμές καθώς μπορούν ήδη να διαπραγματευτούν τις δικές τους συμφωνίες φυσικού αερίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια ώρα μπορεί να μειώσει τη χρήση ορυκτών αερίων στο μισό έως το 2030 και να αποχωρήσει πλήρως από το καύσιμο έως το 2050, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη βιομηχανική παραγωγή στα σημερινά επίπεδα χωρίς διαταραχές στη συμπεριφορά, ανέφερε η δεξαμενή σκέψης Agora Energiewende. Η έκθεση αναφέρει ότι οι κρίσιμες ενέργειες για τη σταδιακή κατάργηση περιλαμβάνουν την αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας στο 70% της παραγωγής ενέργειας έως το 2030 και στο 85% έως το 2040.

Στο μεταξύ η σημαντική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με το ρεκόρ παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εμπόδισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει στα ορυκτά καύσιμα το χειμώνα, εξοικονομώντας 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας τον περασμένο Μάρτιο αποτελούνταν κατά σχεδόν 40% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά 25% φυσικό αέριο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη ακολούθησαν πτωτική τάση κατά τη διάρκεια της περιόδου 24 μέχρι 30 Απριλίου. Η άφθονη αιολική παραγωγή διατήρησε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλές. Για πρώτη φορά, οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παρήγαγαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ember's. Σύμφωνα με την ανάλυση σχεδόν κάθε κράτος μέλος μείωσε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το χειμώνα , αν και μόνο μια μικρή μερίδα πέτυχε τον εθελοντικό στόχο μείωσης κατά 10% που καθορίστηκε από τη νομοθεσία έκτακτης ανάγκης της ΕΕ. Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας, εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζει η έκθεση.