Προ των πυλών οι δημοπρασίες για τις «πράσινες μετοχές»

Προ των πυλών οι δημοπρασίες για τις «πράσινες μετοχές»
Δευτέρα, 01/05/2023 - 08:19

«Πρεμιέρα» αναμένεται να κάνει σύντομα η πλατφόρμα δημοπράτησης για τις «πράσινες μετοχές» που θα συνοδεύουν την ενέργεια που θα παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), Γιάννης Γιαρέντης, μιλώντας σε πάνελ στο Φόρουμ των Δελφών, ολοκληρώνεται η διασύνδεση με το ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων προέλευσης, που θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημοπράτηση.

Συμπλήρωσε πως επιδίωξη του Διαχειριστή είναι η πλατφόρμα των εγγυήσεων προέλευσης να συνδυαστεί με την δημοπράτηση των PPAs, προσφέροντας έτσι στην αγορά δύο σημαντικά «εργαλεία».

Στις δημοπρασίες που θα διενεργεί ο ΔΑΠΕΕΠ, με την ιδιότητά του Λειτουργού των Δημοπρασιών θα μεταβιβάζονται οι εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι δημοπρασίες θα είναι ενός γύρου, με σφραγισμένες προσφορές και οι συμμετέχοντες θα πληρώνονται με βάση την προσφορά τους (single round -sealed bid- pay as bid). Θα φορούν αποκλειστικά ένα προϊόν και πωλητής είναι ο ΔΑΠΕΕΠ.

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με λειτουργό των δημοπρασιών τον ΔΑΠΕΕΠ.

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου και μέσω πιστοποιημένου διαπραγματευτή. Η πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών κατά την διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης είναι δυνατή μόνο στους πιστοποιημένους διαπραγματευτές που έχουν δηλωθεί.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης διαρκεί 2 ώρες χωρίς καμία παράταση. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται για κάθε δημοπρασία χωριστά και περιλαμβάνεται στα στοιχεία της που δημοσιεύονται στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη. Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης εγκρίνεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ.

Θα γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές με τιμή μεγαλύτερη της τιμής εκκίνησης.

Τα προϊόντα που θα τίθενται προς δημοπράτηση θα ανακοινώνονται από τον ΔΑΠΕΕΠ και θα περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη Αφορούν Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν συγκεκριμένο πλήθος εγγυήσεων προέλευσης με ομοειδή χαρακτηριστικά, κυρίως όσον αφορά στην πηγή ανανεώσιμης ενέργειας ή/και την τεχνολογία του σταθμού παραγωγής, - την περίοδο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν και -τη γεωγραφική θέση του σταθμού παραγωγής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διενέργεια της εκάστοτε περιοδικής δημοπρασίας είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις εν λόγω δημοπρασίες.

Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από τον ΔΑΠΕΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή. Δικαίωμα εγγραφής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αγοράσουν ΕΠ από μία ή περισσότερες από τις Δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.