Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Παραδείγματα επιδότησης για νοικοκυριά - Ο οδηγός του προγράμματος

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Παραδείγματα επιδότησης για νοικοκυριά - Ο οδηγός του προγράμματος
Παρασκευή, 24/03/2023 - 06:33

Επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τις 16.000 ευρώ για τα νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για τους αγρότες φέρνει το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Μετά την ολιγοήμερη διαβούλευση του οδηγού που δημοσιεύτηκε χθες το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα μπαίνει πλέον στις ράγες με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας που θα υποδεχτεί τις αιτήσεις εντός του μήνα.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, ύψους 200 εκατ. ευρώ είναι και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων η σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί.

Για τα νοικοκυριά η εγκατάσταση αποθηκευτικού συστήματος είναι υποχρεωτική ενώ οι αγρότες μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση είτε για την κύρια είτε για τη δευτερεύουσα κατοικία είτε μισθωμένη είτε παραχωρημένη και φυσικά η παροχή δεν μπορεί να είναι κοινόχρηστη.

Σε περίπτωση που απορριφθεί ή ακυρωθεί η αίτηση επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία ενώ δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον ίδιο αιτών πάνω από δύο φορές.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Το «πλαφόν» στην ισχύ του οικιακού φωτοβολταϊκού έχει καθορισθεί στα 10,8 KW (ισχύς εγκατάστασης). Η μπαταρία που (υποχρεωτικά για τα νοικοκυριά) θα συνοδεύει το φωτοβολταϊκό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα, με μέγιστο όριο τις 10,8 KWh (κιλοβατώρες).

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως αν κανείς επιλέξει σταθμό 10,8 kW, τότε αναγκαστικά η μπαταρία θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 10,8 κιλοβατώρες. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση ενός μικρότερου οικιακού φωτοβολταϊκού, για παράδειγμα ισχύος παραγωγής 3 kW, ένα νοικοκυριό θα πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μπαταρία χωρητικότητας 3 κιλοβατώρων, χωρίς όμως να ξεπερνά τις 10,8 κιλοβατώρες.

Τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης

Τα ευάλωτα νοικοκυριά επιχορηγούνται με ανώτατο ποσό φωτοβολταϊκού σταθμού έως 1.2000 ευρώ//kWp και για αποθήκευση έως 890 ευρώ/ kWh.

Τα νοικοκυριά που ανήκουν στη κατηγορία με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 ευρώ το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα έως 650 ευρώ/kWp και για τα συστήματα αποθήκευσης έως 890 ευρώ/ kWh.

Τα νοικοκυριά που ανήκουν στη κατηγορία με ατομικό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα έως 560 ευρώ//kWp και για τα συστήματα αποθήκευσης έως 800/ kWh.

Για τους αγρότες το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 450/kWp και για συστήματα αποθήκευσης τα 600 ευρώ/kWh.

Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη Εάν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ. Ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%). Όσον αφορά τη Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), και συνεπώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%.

Παραδείγματα επιδοτήσεων

Με βάση τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχει παρουσιάσει ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κ. Στέλιος Ψωμάς το κόστος για την εγκατάσταση φωτοβολταΪκών και το όφελος που προκύπτει μετά την επιδότηση έχει ως εξής:

1. Για ένα μικρό φωτοβολταϊκό ισχύος 3kWp με μπαταρία χωρητικότητας 5kWp και λαμβάνοντας τις ανάγκες μια συνήθους οικογένειας, υπολογίζονται τα εξής:

-Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι στις 4.500 κιλοβατώρες. Απαιτείται χώρος 20 τμ για κεραμοσκεπή και 40 τμ για ταράτσα

-Το ενδεικτικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 11.500 ευρώ

-Η επιδότηση ανέρχεται σε 5.175 ευρώ και τα ίδια έξδοα σε 6.325 ευρώ.

-Η ενδεικτική τιμή στην οποία γίνεται ο συμψηφισμός είναι στα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

-Η παραγωγής ενέργειας στην 25ετία είναι 104,235 κιλοβατώρες

-Τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή η συντήρηση και η ασφάλιση στην 25ετία είναι 2.265 ευρώ

-Η τελική εξοικονόμηση χρημάτων στην 25ετία ανέρχεται σε 23.250 ευρώ και το κέρδος στην 25ετία σε 16.925 ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής με αυτά τα δεδομένα είναι 7,4 έτη.

2. Για ένα μικρό φωτοβολταϊκό ισχύος 10kWp με μπαταρία χωρητικότητας 10kWp για κατοικίες μεγάλης κατανάλωσης που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζονται τα εξής:

-Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι στις 15.000 κιλοβατώρες. Απαιτείται χώρος 65 τμ για κεραμοσκεπή και 130 τμ για ταράτσα

-Το ενδεικτικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 22.000 ευρώ

-Η ενδεικτική επιδότηση ανέρχεται σε 11.000 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 11.000 ευρώ.

-Η ενδεικτική τιμή στην οποία γίνεται ο συμψηφισμός είναι στα 24 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

-Η παραγωγής ενέργειας στην 25ετία είναι 347.450 κιλοβατώρες

-Τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή η συντήρηση και η ασφάλιση στην 25ετία είναι 4.400 ευρώ

-Η τελική εξοικονόμηση χρημάτων στην 25ετία ανέρχεται σε 99.600 ευρώ και το κέρδος στην 25ετία σε 88.600 ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής με αυτά τα δεδομένα είναι 3,2 έτη.