Γεωθερμία: Ο Δήμος Ηράκλειας ένα βήμα πριν την αξιοποίηση για αγροτικές και τουριστικές χρήσεις

Γεωθερμία: Ο Δήμος Ηράκλειας ένα βήμα πριν την αξιοποίηση για αγροτικές και τουριστικές χρήσεις
Παρασκευή, 10/03/2023 - 06:30

Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση της γεωθερμίας, ωστόσο θα πρέπει να προχωρήσουν κάποιες υπουργικές αποφάσεις, που θα αποσαφηνίσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και θα ανοίξουν το δρόμο για επενδύσεις.

Ο Δήμος Ηράκλειας είναι ανάμεσα στους δήμους που ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση της γεωθερμίας, έχοντας μισθώσει το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου Λιθοτόπου-Ηράκλειας. Εάν προχωρήσουν οι έρευνες τότε ο δήμος θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τη θερμική ενέργεια για αγροτικές, αγροτουριστικές αλλά και αστικές χρήσεις. Παράλληλα, στα σχέδια του δήμου είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων που κατασκευάσθηκαν από το Ι.Γ.Μ.Ε.. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Απόστολος Αρβανίτης από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μιλώντας σε πρόσφατη ημερίδα «η ανόρυξη 8 νέων γεωτρήσεων παραγωγής και επανεισαγωγής (5 παραγωγικές και 3 επανεισαγωγής), η κατασκευή αντλιοστασίων και δικτύων διανομής (εγκατάσταση τριών αυτοτελών δικτύων διανομής θερμικής ενέργειας) με στόχο τη διανομή θερμικής ενέργειας σε αγροτικές χρήσεις, θέρμανση δημοτικών αλλά και ιδιωτικών κτηρίων».

Σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη «ο αρχικός σχεδιασμός του δικτύου διανομής αφορά την κάλυψη των θερμικών αναγκών και τη θέρμανση (α) δημοτικών κτιρίων, (β) αγροτικών εκμεταλλεύσεων (θερμοκήπια καλλιέργειας κηπευτικών, θερμοκήπια καλλιέργειας Spirulina, υπεδάφια θέρμανση σπαραγγιών, ξηραντήρια ζωοτροφών κ.α.) καθώς και (γ) τουριστικών μονάδων (πισίνας θερμαλιστικού κέντρου), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 13 MWt και ετήσιας κατανάλωσης θερμικής ενέργειας άνω των 20.000 MWh».

Η προσέλκυση επενδυτών θεωρείται άμεσης προτεραιότητας σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη και προτείνει ταυτόχρονα με την αξιοποίηση των υπαρχουσών γεωθερμικών γεωτρήσεων, ανάλογα και με το επενδυτικό ενδιαφέρον, τη σταδιακή περαιτέρω έρευνα του πεδίου αποσκοπώντας τόσο στη συνολική αύξηση του δυναμικού του και των εκμεταλλεύσιμων παροχών των γεωτρήσεων όσο και στη γνώση των χαρακτηριστικών του σε όλη την έκτασή του.