Νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για ενέργεια περίπου 2.800 MW στη Βοιωτία

Νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για ενέργεια περίπου 2.800 MW στη Βοιωτία
Τετάρτη, 22/02/2023 - 09:40

Νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικοί ισχύος περίπου 2.800 MW, έλαβαν άδεια για την Βοιωτία και από στην εταιρεία «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS THREE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικοί ισχύος περίπου 2.800 MW, έλαβαν άδεια για την Βοιωτία και από στην εταιρεία «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS THREE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθαναση, το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 1,0948 MW, στην περιοχή Άνω Δέντρα Ορχομενού Βοιωτίας, και για υποσταθμό ανύψωσης της τάσης σε μέση, Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διασύνδεσή του στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς, καθώς και συνοδά έργα (χωματουργικές εργασίες, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης όμβριων, τοποθέτηση οικίσκων και περίφραξης).

Το έργο θα αναπτυχθεί σε δύο ιδιόκτητα, όμορα αγροτεμάχια, συνολικής επιφανείας 16.846,35 τ.μ., στη θέση «Άνω Δένδρα», Ορχομενού Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θα περιλαμβάνει 4.760 Φ/Β πλαίσια (panels) των 230Wp, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,0948 MWp, ομαδοποιημένα και συνδεδεμένα σε 11 αντιστροφείς (DC/AC inverters) ισχύος 100kW έκαστος, υπαίθριο υποσταθμό ανύψωσης χαμηλής τάσης σε μέση με ένα μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA κ.α.

Επίσης η εταιρεία έλαβε άδεια για 1,724 MW, εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 1,724 MW, υποσταθμού ανύψωσης της τάσης σε μέση, Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διασύνδεσή του στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς, καθώς και συνοδά έργα (χωματουργικές εργασίες, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης όμβριων, τοποθέτηση οικίσκων και περίφραξης).

Το έργο θα αναπτυχθεί σε τρία ιδιόκτητα και μισθωμένα για 25 έτη, όμορα αγροτεμάχια, συνολικής επιφανείας 34.213 τ.μ., επίσης στην ίδια θέση «Άνω Δένδρα», των Δήμων Λιβαδειάς και Ορχομενού Βοιωτίας.

Ο ΦΣΠΗΕ θα περιλαμβάνει 7.497 Φ/Β πλαίσια (panels) των 230Wp, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,724 MWp, ομαδοποιημένα και συνδεδεμένα σε 18 αντιστροφείς (DC/AC inverters) ισχύος 100kW έκαστος, υπαίθριο υποσταθμό ανύψωσης χαμηλής τάσης σε μέση με ένα μετασχηματιστή ισχύος 2.000 kVA, πεδία μέσης και χαμηλής τάσης, συστήματα ασφαλείας, καταγραφής και παρακολούθησης, και γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς. Το έργο απαιτεί εργασίες εκσκαφών για τη διαμόρφωση του χώρου, την κατασκευή των βάσεων των συμπαγών σταθμών και την περίφραξη.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παραταθεί έως δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4951/2022.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2023 - 09:59