Πυρά της αγοράς για net metering και αυτοπαραγωγή: «Τίτλους τέλους» ρίχνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Πυρά της αγοράς για net metering και αυτοπαραγωγή: «Τίτλους τέλους» ρίχνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
Δευτέρα, 20/02/2023 - 04:49

Φρένο στην ενεργειακή δυναμική των ΑΠΕ την ώρα που τίθεται σε εθνική προτεραιότητα ο στόχος του 45% το 2030 βάζει η διάταξη του νομοσχέδιου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες, τον ενεργειακό συμψηφισμό και την αυτοπαραγωγή από συστήματα ΑΠΕ, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Σοβαρές αντιδράσεις στην αγορά προκαλεί η διάταξη με την οποία τίθενται όρια στο net metering και αυτοπαραγωγή έως 100KW ανά παροχή, καθώς και όρια στην αυτοκατανάλωση για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για ένα νομοσχέδιο που ρίχνει «τίτλους τέλους» τόσο στο netmetering όσο και στην αυτοπαραγωγή, εκτιμώντας μάλιστα ότι σε κάποια σημεία γίνεται και παραβίαση των των κατευθύνσεων της ευρωπαικής οδηγίας η οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το άρθρο 28 του νομοσχεδίου που αφορά «την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές». Το συγκεκριμένο άρθρο αντικαθιστά το άρθρο 14Α του Ν.3468/2006 και προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Για σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές, καθώς και για αυτοκαταναλωτές από κοινού, για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού για:

α) οικίες (νοικοκυριά), δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 kW ανα παροχή κατανάλωσης,

β) νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 kW ανά παροχή κατανάλωσης.

Τα όρια που τίθενται προκαλούν αντιδράσεις καθώς θεωρείται ότι καταργείται επί της ουσίας η δυνατότητα αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για τις επιχειρήσεις. Τα 100 kW ανά παροχή κατανάλωσης που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας για να καλύψει τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης. Πολύ δε περισσότερο που στον προηγούμενο νόμο ο οποίος τροποποιείται προβλεπόταν μέγιστο όριο τα 3 ΜW για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο.

Η συγκεκριμένη διάταξη χαρακτηρίζεται ως αδικαιολόγητη, αφού θέτει περιορισμό στην ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είχαν επιλέξει ή που θα επέλεγαν να επενδύσουν σε ίδια παραγωγή για να καλύπτουν μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών τους από ΑΠΕ. Εξάλλου με τον περιορισμό που εισάγεται προκαλείται σημαντική δυνητική οικονομική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις που θα παρήγαγαν ενέργεια από ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση και οι οποίες θα συνεχίσουν να αγοράζουν ενέργεια από το σύστημα.

Εξάλλου στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά γενικά στην αυτοκατανάλωση είτε γίνεται με έγχυση και συμψηφισμό (netmetering) είτε χωρίς έκχυση στο δίκτυο. Το όριο σε όλες τις περιπτώσεις είναι 100KW και κρίνεται πως επί της ουσίας καταργεί το netmetering, το οποίο έχει πολυδιαφημιστεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως λύση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των μικρών βιομηχανιών.

Ενστάσεις εκφράζονται και για τη ρύθμιση που αφορά στην αυτοκατανάλωση χωρίς έκχυση στο δίκτυο. Κάποιες εκτιμήσεις μιλούν για παραβίαση των κατευθύνσεων της ευρωπαικής οδηγίας η οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. Μάλιστα σημειώνεται ότι αντί να γίνει χρήση των βιομηχανικών χώρων (σκεπών κ.λ.π) για την τοποθέτηση φωτοβολταικών για την παραγωγή ενέργειας που θα κάλυπτε τις ανάγκες των επιχειρήσεων οι ΑΠΕ περιορίζονται σε οικόπεδα ή πλαγιές.