Με νομοθετικές ρυθμίσεις το ΥΠΕΝ υπόσχεται λύσεις για τα μικρά υδροηλεκτρικά

Με νομοθετικές ρυθμίσεις το ΥΠΕΝ υπόσχεται λύσεις για τα μικρά υδροηλεκτρικά
Σάββατο, 04/02/2023 - 07:53

Ένας από τους κλάδους των ΑΠΕ που έχει γνωρίσει ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο, όχι όμως στην Ελλάδα είναι των μικρών υδροηλεκτρικών. Οι λόγοι αρκετοί και κυρίως οι χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες.

Το τελευταίο διάστημα την αντίδραση φορέων εκπροσώπησης των ΑΠΕ έχει προκαλέσει το ζήτημα της έλλειψης ηλεκτρικού χώρου. Ένα πρόβλημα που αγγίζει και τα μικρά υδροηλεκτρικά, ενώ ερωτήματα προκαλεί η μικρή βαρύτητα που έχει ο κλάδος στις κατευθύνσεις για το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Τα θέματα δικτύου και η αδυναμία εξασφάλισης ηλεκτρικού χώρου για τα μικρά υδροηλεκτρικά απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων την περασμένη Τρίτη με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε προστατευόμενες περιοχές. Η αύξηση τιμών αποζημίωσης και διατήρηση της εξαίρεσης των ΜΥΗΕ από διαγωνιστικές διαδικασίες. Η δυνατότητα επιλογής τρόπου αποζημίωσης έργων με 7ετή παράταση. Η διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης ΜΥΗΕ (έχει τεθεί 3 έτη με αναδρομική ισχύ) και η Διαμόρφωση και έκδοση απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου «ο Υπουργός, ο οποίος φάνηκε να έχει σαφή γνώση όλων των θεμάτων που τέθηκαν, τοποθετήθηκε θετικά στα περισσότερα από αυτά, μέσω άμεσων ή μελλοντικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Ιδιαίτερα, στο θέμα των δικτύων δόθηκε η υπόσχεση αύξησης του ορίου σε επόμενη ρύθμιση, για τις νέες ΕΠΜ ενημέρωσε ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση χρήσεων ανα ζώνη που θα άρει τις οριζόντιες απαγορεύσεις, για τον καθορισμό εναλλακτικού τρόπου αποζημίωσης έργων κατά την 7ετή παράταση θα υπάρξει άμεσα ρύθμιση, ενώ διάκειται θετικά στο θέμα της αύξησης της διάρκειας ισχύος των αδειών εγκατάστασης των ΜΥΗΕ και τέλος θα επισπευσθούνε οι διαδικασίες για την εκκρεμότητα της ένταξης των ΜΥΗΕ στον Αναπτυξιακό Νόμο.Ο Υπουργός δεν ήταν θετικός στην αύξηση των Τ.Α. σε αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους κατασκευής λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, ιδιαίτερα προς αποφυγή αρνητικού σήματος στην παρούσα περίοδο και παρέπεμψε την επανεξέταση του εν λόγω θέματος καθώς και των παρατάσεων εφαρμογής των νέων Τ.Α. για μετά τις εκλογές».