ΑΠΕ: Νέα χρονιά ρεκόρ για υπογεγραμμένες συμβάσεις σύνδεσης

ΑΠΕ: Νέα χρονιά ρεκόρ για υπογεγραμμένες συμβάσεις σύνδεσης
Πέμπτη, 19/01/2023 - 05:47

Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ το 2022 είχαμε 95 υπογεγραμμένες συμβάσεις και 2.500 MW συμβασιοποιημένους σταθμούς από ΑΠΕ.

]Το 2022 η ισχύς των φωτοβολταϊκών έργων που εγκαταστάθηκαν ήταν 4,8 GW σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Ενέργειας των αιολικών 4,6GW και των υδροηλεκτρικών 3,2 GW. Η αύξηση που παρατηρήθηκε σε συνδέσεις και αδειοδοτήσεις την περσινή χρονιά παρατηρήθηκε και στο σκέλος των Συμβάσεων Σύνδεσης χρηστών στο σύστημα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ το 2022 είχαμε 95 υπογεγραμμένες συμβάσεις και 2.500 MW συμβασιοποιημένους σταθμούς από ΑΠΕ.

Τα στοιχεία αποτυπώνονται παρακάτω:

ad2022

ad20221

Πηγή ΑΔΜΗΕ

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Ενέργειας στο νέο ΕΣΕΚ προβλέπεται ανάπτυξη Φ/Β και αιολικών (και η επιτάχυνση της ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών) με προσθήκη >12GW μέχρι το 2030 και εκμετάλλευση του εναπομείναντος υδραυλικού δυναμικού της χώρας. Η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ θα πρέπει να συνοδευτεί και με την ανάπτυξη της απαιτούμενης αποθήκευσης για εξισορρόπηση και σταθεροποίηση του συστήματος (μπαταρίες, αντλισιοταμίευση κτλ.)