Πού εστιάζει η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το κλίμα

Πού εστιάζει η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το κλίμα
Πέμπτη, 24/11/2022 - 06:54

Θα υπάρχουν ρητές αναφορές για το πώς θα αναπτυχθεί η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και φυσικά το υδρογόνο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα το οποίο θα προβλέπει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας στο πλαίσιο πάντα των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEnergeia.gr στο Υπουργείο Ενέργειας επεξεργάζονται τα σενάρια για την επίτευξη των στόχων, ωστόσο δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα μοντέλα. Στόχος της αναθεώρησης να δοθεί έμφαση στην κοινωνική και οικονομική διάσταση των αλλαγών. Θα περιγράφει τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές που θα μας φέρουν στα επιθυμητά αποτελέσματα και σίγουρα στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχουν ρητές αναφορές για το πώς θα αναπτυχθεί η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και φυσικά το υδρογόνο. Θα υπάρξει επίσης χαρτογράφηση των πηγών που θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις. Δηλαδή πόσα χρήματα θα κατευθυνθούν από το ταμείο Ανάκαμψης κλπ, αλλά το σημαντικότερο είναι να φανεί τι αντίκτυπο έχει το ΕΣΕΚ στις περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση.

Πριν λίγες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά εκθέσεων και εγγράφων που συνοδεύουν την 7η έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, εξετάζουν τις επικείμενες ενημερώσεις των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα (NECPs) των κρατών μελών, παρέχοντας ένα υπόδειγμα για τις εκθέσεις προόδου, που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2023, και ένα σχέδιο καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να ενημερώσουν τα σχέδιά τους έως τον Ιούνιο του 2023.

Ανάμεσα στις εκθέσεις εκείνη που επιβεβαιώνει ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση έφτασε στο 22,1% το 2020, υπερβαίνοντας έτσι τον στόχο του 20% που είχε τεθεί βάσει της οδηγίας του 2009 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη αύξηση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί ο προτεινόμενος στόχος του 45% της Ε.Ε. για το 2030 στο πλαίσιο του σχεδίου RepowerEU.

Σε άλλη έκθεση επιβεβαιώνεται ότι η Ε.Ε. πέτυχε τους συνολικούς της στόχους ενεργειακής απόδοσης 20% για το 2020. Η έκθεση προειδοποιεί ότι απαιτούνται πολύ περισσότερες προσπάθειες προκειμένου η Ε.Ε. να επιτύχει διαρθρωτική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να επιτύχει τον προτεινόμενο στόχο του 13% για το 2030, στο πλαίσιο του REPowerEU.

Επισημαίνει πως τα διαρθρωτικά εμπόδια και οι κοινωνικές προκλήσεις εξακολουθούν να εμποδίζουν την γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας που συνδέεται με τους κλιματικούς στόχους. Όμως, το 2022 η Ε.Ε. επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον παγκόσμιο αιολικό τομέα και επιβεβαίωσε τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές φωτοβολταϊκών. Επίσης, καταγράφεται ότι η δρομολόγηση διαγωνισμών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έγινε με επιτυχία για την Ε.Ε., μειώνοντας το κόστος στήριξης, παρέχοντας ένα σταθερό πλαίσιο για τεχνολογική βελτίωση.