ΑΔΜΗΕ: Πώς μπορεί η Κρήτη να «σηκώσει» έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.100-2.200 MW

ΑΔΜΗΕ: Πώς μπορεί η Κρήτη να «σηκώσει» έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.100-2.200 MW
Δευτέρα, 26/09/2022 - 06:15

Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα στην Κρήτη λειτουργούν αιολικά ισχύος 209,85 MW και φωτοβολταϊκά 102,3MW.

Τα περιθώρια εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη αυξαίνονται σημαντικά εφόσον επιτραπεί η δυνατότητα επιβολής περικοπών περιορισμένης κλίμακας στην παραγόμενη ενέργεια ΑΠΕ. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρικό δίκτυο στην Κρήτη μπορεί να «σηκώσει» έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.100-2.200 MW.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με τα περιθώρια ισχύος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ στα νησιά, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, σημειώνει ότι για να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα της Κρήτης αλλά και να προχωρήσουν οι επενδύσεις σε νέα έργα ΑΠΕ απαιτείται ο Διαχειριστής να έχει τη δυνατότητα περικοπής της ισχύος των σταθμών ΑΠΕ όταν απαιτείται. Παράλληλα να αναπτυχθούν έργα αποθήκευσης τα οποία θα δώσουν ευελιξία στο σύστημα να απορροφήσει περισσότερη πράσινη ενέργεια χωρίς κινδύνους.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ το σύστημα της Κρήτης μπορεί να «σηκώσει» έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.100-2.200 MW μόνο στην περίπτωση της επιβολής περικοπών.

Σε περιπτώσεις δε ανωτέρας βίας, όπως μεγάλη βλάβη στις διασυνδέσεις, τότε ενδέχεται να υπάρξουν αυξημένες περικοπές ενέργειας για τη διασφάλιση της ασφαλούς τροφοδότησης του νησιού. Επιπλέον η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης 100MW θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου περιθωρίου για σύνδεση ΑΠΕ κατά περίπου 150 MW.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα στην Κρήτη λειτουργούν αιολικά ισχύος 209,85 MW και φωτοβολταϊκά 102,3MW.

Για τον προσδιορισμό των περιθωρίων ισχύος σταθμών ΑΠΕ o ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με το ΕΜΠ προχώρησε στη διερεύνηση και πλήθους παραγόντων όπως η μεταφορική ικανότητα των διασυνδετικών δικτύων, οι περιορισμοί ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος, ο ταυτοχρονισμός της παραγωγής των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και λειτουργικοί περιορισμοί που εισάγουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Διεθνώς διαδεδομένη η δυνατότητα περικοπών

Σε ότι αφορά δε τις λειτουργικές περικοπές ισχύος των μονάδων σημειώνει ότι αποτελούν παράγοντα που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα περιθώρια για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, καθώς και ότι αποτελεί μια δυνατότητα διεθνώς διαδεδομένη που παρέχει ευελιξία στα συστήματα μεταφοράς, ενώ προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η δυνατότητα αυτή αφορά περιοχές με περιορισμένο ανταγωνισμό ή με συστηματική εμφάνιση συνθηκών συμφόρησης και οι περικοπές εφόσον αιτιολογούνται δεν υπερβαίνουν το 5% της ετήσιας παραγόμενής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκρότηση θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει όλες τις συμβατικές και τεχνικές παραμέτρους, καθώς και τη μεθοδολογία για την υλοποίηση των περικοπών ισχύος σε σταθμούς ΑΠΕ και στη συνέχεια η ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών για την υλοποίηση των περιορισμών κατά τη λειτουργία του συστήματος.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης στην Κρήτη το περιθώριο ανάπτυξης νέων ΑΠΕ διευρύνεται και ο Διαχειριστής θεωρεί ότι πρέπει να γίνει νέα εκτίμηση. Ενδεικτικά σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΕΜΠ που επικαλείται ο ΑΔΜΗΕ η εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης 100MWμπορεί να μειώσει τις περικοπές περίπου κατά 2%.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2022 - 13:36