Τροπολογία του ΥΠΕΝ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις

Τροπολογία του ΥΠΕΝ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις
Παρασκευή, 10/12/2021 - 21:49

Τροπολογία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις εισήγαγε το ΥΠΕΝ στο νομοσχέδιο της απολιγνιτοποίησης.

Με το νομοσχέδιο εξαιρείται η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις του Ν. 998/1979.

Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, σύμφωνα με τη δασική και αγροτική νομοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι μετά το πέρας νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότηοης, ή την για οποιονδήποτε λόγο απομάκρυνσή τους, η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρήση.

Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασικών εκτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, απαιτείται νέα έγκριση επέμβασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.