Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο και η καθοριστική σημασία τους στην ενεργειακή μετάβαση

Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο και η καθοριστική σημασία τους στην ενεργειακή μετάβαση
Παρασκευή, 05/11/2021 - 11:18

Το μοντέλο για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα παρουσίασε χθες στον πρωθυπουργό ο Κώστας Σκρέκας, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι, όπως είπε ο υπουργός ΠΕΝ η εκπόνηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ισχύος τουλάχιστον 2 GW έως το 2030. Πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 6 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας με την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού και θα δημιουργήσουν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνουν τους εξής βασικούς άξονες:

  • Χωροταξική ρύθμιση και διαδικασία επιλογής θαλάσσιων οικοπέδων.
  • Επιλογή μοντέλου ανάπτυξης.
  • Ορισμός φορέα διαχείρισης.
  • Διαδικασία σύνδεσης.
  • Καθορισμός ενίσχυσης.

Με τη νομοθετική πρωτοβουλία διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, καθώς το Κράτος ορίζει την επιλογή των περιοχών ανάπτυξης οι οποίες παραχωρούνται σε επενδυτές με ανταγωνιστικές διαδικασίες, ενώ διατηρεί και τον έλεγχο της ισχύος που δημοπρατείται. Παράλληλα, προάγεται η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός, με την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών από έμπειρο Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα πρέπει να συγκεντρώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά που θα εγγυώνται στους επενδυτές ταχύτητα, τεχνογνωσία και διαφάνεια.

Στο κεφάλαιο για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, θα περιλαμβάνονται διατάξεις και για την αναμόρφωση του ρόλου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2022 - 13:12