ΡΑΕ: Οι άδειες παραγωγής ΑΠΕ που έπαυσαν την 1η Απριλίου 2021

ΡΑΕ: Οι άδειες παραγωγής ΑΠΕ που έπαυσαν την 1η Απριλίου 2021
Τρίτη, 02/11/2021 - 11:55

Τις άδειες παραγωγής ΑΠΕ που έπαυσαν αυτοδικαίως την 1η Απριλίου 2021 έδωσε στη δημοσιότητα η ΡΑΕ. Πρόκειται ένα υβριδικό έργο στη Σίφνο ισχύος 11,50 MW και δύο φωτοβολταϊκά στη Βοιωτία, συνολικής ισχύος 25,05 MW.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΡΑΕ:

Σε συνέχεια:

α) των παρ. 2,3 & 4 του άρθρου 12 και της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στο άρθρο 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291,ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/1-12-2020),

β)της από 28/05/2021 ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ με τον πίνακα των αδειών παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως την 1η/4/2021 και

γ)μετά την εξέταση των ενστάσεων οι οποίες εξετάστηκαν στις Ολομέλειες της ΡΑΕ στις 17/06/2021 και στις 27/10/2021 αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως την 1η.04.2021.