Χωρίς εναλλακτική απέναντι στις αυξήσεις στο ρεύμα η βιομηχανία

Χωρίς εναλλακτική απέναντι στις αυξήσεις στο ρεύμα η βιομηχανία
Δευτέρα, 01/11/2021 - 13:19

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις αγορές ηλεκτρισμού στο εξωτερικό, στην Ελλάδα οι βιομηχανίες βρίσκονται απόλυτα εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος και δεν έχουν καμία δυνατότητα αντιστάθμισης.

Στο πρόβλημα αυτό που οξύνει ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης για την εγχώρια βιομηχανία αναφέρεται η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) με επιστολή που απέστειλε προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι μεγάλοι καταναλωτές και οι μικροί προμηθευτές ενέργειας αντιμετωπίζουν αντικειμενική δυσκολία να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την έκρηξη των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι παραγωγοί με συμβατικές μονάδες, έχοντας εξασφαλισμένη την πώληση της παραγωγής τους σε υψηλές τιμές, δεν προχωρούν στη διάθεση ποσοτήτων ενέργειας μέσω διμερών συμβολαίων.

Οι δε ποσότητες που θα διέθετε η ΔΕΗ στο πλαίσιο της υποχρέωσης της (anti-trust) και θα ενίσχυαν τη ρευστότητα της ανύπαρκτης εγχώριας προθεσμιακής αγοράς, διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο (E.E.X).

Πρόσφατα μάλιστα, όπως αναφέρει η επιστολή, ο καθηγητής Π. Κάπρος ανέδειξε ακριβώς το πρόβλημα της μη προσφοράς διμερών συμβολαίων είτε από ΑΠΕ, είτε από παραγωγούς συμβατικών μονάδων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία wind fall profits για τους παραγωγούς στις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

Μάλιστα υπολόγισε τα wind fall profits σε 39% επί της μέσης τιμής του κόστους του μείγματος παραγωγής στην περίοδο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου.

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι ανάμεσα στα έκτακτα μέτρα, που πήρε η Ισπανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιλαμβάνεται η υποχρέωση όλων παραγωγών να διαθέσουν με διμερή συμβόλαια ποσότητα ενέργειας ίση με το 6% της κατανάλωσης της χώρας.

Παράλληλα η διατήρηση των διαγωνισμών ενέργειας ΑΠΕ με σταθερές τιμές έως το 2025 θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και προμηθευτών ή μεγάλων καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ θα πρέπει κατ’ ελάχιστον οι όποιοι παραγωγοί συμμετέχουν στους διαγωνισμούς να υποχρεωθούν να προσφέρουν ένα ποσοστό της παραγωγής των εν λόγω σταθμών σε διμερή συμβόλαια.

Παράλληλα είναι αναγκαίο σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ η ανεξάρτητη αρχή να προχωρήσει άμεσα στη λήψη ρυθμιστικών μέτρων που να εξασφαλίζουν ικανή ρευστότητα στην προθεσμιακή αγορά.

Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ προς τη ΡΑΕ αποτελεί το πρώτο βήμα κινητοποίησης για το θέμα των διμερών συμβάσεων, καθώς οι ενεργοβόροι καταναλωτές προτίθενται να απευθυνθούν για το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συντάκτης Χάρης Φλουδόπουλος, Πηγή capital.gr