Παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας ετοιμάζει η ΡΑΕ

Παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας ετοιμάζει η ΡΑΕ
Δευτέρα, 01/11/2021 - 12:52

Τη σύσταση Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας σχεδιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, η Αρχή αποφάσισε να αναθέσει στον Δρ. Γαβριήλ Αμίτση, δικηγόρο και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την εκπόνηση σχετικής μελέτης σκοπιμότητας.

Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας από τα κράτη–μέλη τοποθετείται πλέον στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ, όπως αποτυπώνεται και στο περιεχόμενο της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.